Systemics-PAB idzie w prywatne sieci

– Analogią w zastosowaniach cywilnych byłaby sieć kampusowa – mówił Paweł Skokowski. – Takie rozwiązania dają możliwość zwiększenia zasięgu sieci, zastosowania self-backhaul, budowanie podsieci na zasadzie slicingu, dynamicznego zarządzania mobilnością oraz przetwarzania i przechowywanie danych „na brzegu” – w chmurze urządzeń IoT.

WAT stworzył środowisko testowe we współpracy z Politechniką Gdańską w oparciu o otrzymane od Systemics urządzenia Athonet. Paweł Skokowski podkreślał, że software oraz interfejs urządzeń sieciowych, pozwalają na skonfigurowanie pełnowartościowej sieci 5G SA w ciągu 1-1,5 godz. Ciekawostką jest, że pracownicy WAT skorzystali z kilku dostępnych na rynku terminali obsługujących testową częstotliwość radiową i wymusili na nich współpracę z siecią 5G SA, co w świetle specyfikacji technicznej tych urządzeń niekoniecznie miało być możliwe.

W swoich testach WAT uzyskała ponad 202 Mb/s w dół sieci i ponad 27,5 Mb/s w górę sieci.

Ważnym elementem projektu był test zakłócania wybudowanej infrastruktury – zarówno stacji bazowych, jak terminali. Przeprowadzono go za pomocą kilku mobilnych jammerów z wykorzystaniem technologii radia programowalnego („Tego rodzaju urządzenia mogą przenosić drony, co zwiększa zasięg ich działania”, wskazywał Paweł Skokowski).

PARTNEREM KANAŁU JEST UPC POLSKA

Prosta metoda zakłóceń całego zakresu pasma doprowadziła do mniej lub bardziej znaczącego pogorszenia parametrów transmisji (np. spadek przepływność downlink z 200 Mb/s do 80 Mb/s), natomiast już bardziej złożona metoda związana ze śledzeniem i zakłócaniem tzw. pilotów (ich częstotliwości) multipleksacji OFDM spowodowała całkowite zablokowanie transmisji.

Paweł Skokowski stwierdził, że w świetle tego eksperymentu lokalne zakłócanie sieci 5G jest dzisiaj relatywnie proste, co zresztą wcale nie przekreśla możliwości zastosowań technologii prywatnych sieci nawet w zastosowaniach wojskowych, nie mówiąc już o potrzebach cywilnych.

– Kolejne rewizje specyfikacji 5G powinny zresztą podnieść odporność na intencjonalne zakłócanie – mówił specjalista z WAT.

Koncepcja sieci prywatnych jest już szeroko znana na świecie i wszędzie (także w Polsce) trwają mniejsze i większe wdrożenia, budowane są merytoryczne alianse i centra współpracy. Segment prywatnych sieci 5G jest jednak wciąż w powijakach. Fabio Fadini, portfolio manager w Athonecie, wskazał kilka powodów tego stanu rzeczy, jak niedostatek atrakcyjnych cenowo terminali, ostrożność biznesu we wdrażaniu innowacji, czy niski poziom harmonizacji pasma radiowego do takich zastosowań w różnych krajach świata. Powoli te trudności są przezwyciężane a rynek stopniowo się rozwija. I o tym rynku myśli Systemics-PAB.

Głównym celem zainteresowania spółki jest rynek akademicki, czy szerzej: rynek rozwiązań laboratoryjnych. Takie ekosystemy budują nie tylko pracownie politechniczne, ale także centra R&D vendorów lub operatorów telekomunikacyjnych. Dlatego drugim partnerem seminarium była amerykańska firma Valid8, która dostarcza rozwiązania do programowego emulowania różnych środowisk sieci telekomunikacyjnej.

W dłuższej perspektywie Systemics-PAB myśli jednak – raczej pośrednio, poprzez partnerów – o rynku B2B, na którym w najbliższych latach może się zacząć wiele dziać.

oprac. ł.d.

(materiał powstał we współpracy z firmą Systemics-PAB)

W raporcie czytaj także:

  1. Krajobraz infrastruktury mobilnej w Polsce
  2. 5G made in Poland
  3. Rynek utrzymaniowy rośnie i będzie rósł (wywiad z Maciejem Zenglem)
  4. Systemics-PAB idzie w prywatne sieci
  5. Marzymy o 5G, ale liczy się LTE
  6. Wieżowy krajobraz Europy