REKLAMA

Sześć izb wspólnie przeciwko noweli ustawy abonamentowej

Sześć izb gospodarczych – w tym pięć związanych bezpośrednio z sektorem telekomunikacyjnym – wystosowały pismo do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z wspólnym wnioskiem o zaniechanie prac nad nowelizacją ustawy o abonamencie radiowotelewizyjnym.

– Projekt powinien zostać wycofany z dalszych prac w Radzie Ministrów, gdyż nie uwzględnia otoczenia prawnego, realiów rynkowych, ani podejmowanych praz planowanych w najbliższym czasie działań zmierzających do zapewnienia finansowania mediów publicznych – piszę m.in. przedstawiciele branży telekomunikacyjnej.

Przypominają uwagi Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych do planowanego systemu pozyskiwania i przetwarzania danych osobowych abonentów płatnej telewizji, co miałoby być dla Poczty Polskiej źródłem informacji o płatnikach zobowiązanych do uiszczania opłaty RTV.

Wskazują, że kształt ustawy oznacza nierówność obywateli wobec realizacji obowiązku podatkowego, a operatorów płatnej TV naraża na nieuczciwą konkurencję ze strony (np. zarejestrowanych za granicą) telewizyjnych serwisów OTT.

Pod pismem do ministerstwa kultury podpisali się przedstawiciele:

  • Krajowej Izby Gospodarczej,
  • Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji,
  • Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej,
  • Krajowej Izby Komunikacji Ethernetowej,
  • Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji,
  • Związku Pracodawców Mediów Elektronicznych i Telekomunikacji Mediakom.

Przypomnijmy, że resort kultury w swoim drugim już podejściu do próby zwiększenia wpływów z abonamentu proponuje, aby dostawcy płatnej TV przekazywali Poczcie Polskiej informacje o swoich abonentach, co tej ostatniej umożliwiłoby windykację należności. Operatorzy mieliby być wynagradzani za te czynności.