REKLAMA

Teoria, a praktyka w dyskusji o POPC

4. Dyskusja o Wytycznych nie może być sprowadzana wyłącznie do pasma. Jedynie naciskom operatorów sieci komórkowych „zawdzięczamy” przyjęcie na potrzeby Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa „wymagań jakościowych dla usług” z opóźnieniem 150 ms i wykreślenie takich parametrów, jak jitter. Tylko operatorzy komórkowi i autorzy Wytycznych skłonni są nazywać tak zdegradowane usługi „NGA” (sieciami nowej generacji). Lepsze parametry w tym zakresie ma nawet stary ISDN.

5. Ostatnim, kluczowym, punktem jest zagadnienie trwałości dotowanej infrastruktury. Trwałość światłowodowych sieci pasywnych szacowana jest na 50-100 lat. Obecna generacja sprzętu aktywnego technologicznie spełnia wymagania 100 Mb/s (i więcej) już dziś, oferując nawet usługi na poziomie 1Gb/s i wyższe. Co ważne – koszt urządzeń aktywnych wynosi 3-5 proc. wartości inwestycji szerokopasmowych. Równocześnie kolejne generacje rozwiązań radiowych instalowane są co ok. 5 lat, zaś faktyczna pojemność PD w tych technologiach ograniczona jest nie tylko potencjałem technologicznym, ale i dostępnym pasmem oraz czynnikami środowiskowymi. Szukając prostego, obrazowego porównania wielokrotnie wskazuję, iż mając możliwość budowania wodociągów, nie należy inwestować w beczkowozy. Nie tylko z uwagi na wydajność, ale właśnie możliwość jej zwiększania w miarę wzrostu potrzeb.

Podsumujmy powyższe.

Jeśli CPPC/IŁ/UKE definiują gwarancje pasma w PD (i wymagać będą od beneficjentów tych gwarancji przez cały okres realizacji i trwałości projektów), to uśrednianie wymagań dla całej sieci traci rację bytu. Część abonentów w bardziej obciążonych PD sieci będzie notorycznie miała problemy nie tylko z prędkością, ale i pozostałymi parametrami sieci: opóźnieniem, czy jitterem. Wraz ze współkorzystającymi użytkownikami, będzie doświadczać degradacji usług, szczególnie w godzinach popołudniowego szczytu.

Spójrzmy też na matematykę przez, nieco poszerzoną, analizę tabeli ze str. 3.Wytycznych.

Wyróżniona wartość 178 Mb/s jest najbliższa powszechnie przyjmowanej pojemności sektora sieci LTE 150 Mb/s. W takim PD IŁ proponuje zapewnienie gwarantowanej przepływności dla ponad 40 użytkowników

Autorzy z Instytutu Łączności przyznając przynajmniej, że pojemność PD dla usług o gwarantowanym paśmie 30 Mb/s nie może być niższa od 30 Mb/s (dobrze, że choć tyle). Równocześnie jednak w swojej polemice i tabeli dla pojemności PD na poziomie 32 Mb/s przyjmują bezrefleksyjnie możliwość obsłużenia aż 5 abonentów, którym operator ma jednak zagwarantować 30 Mb/s dla każdego z osobna, bez względu na ich indywidualne (niestatystyczne) charakterystyki ruchu.