REKLAMA

UKE: 3800-4200 MHz dla jst i sieci prywatnych już w wakacje

Urząd Komunikacji Elektronicznej zdecydował, że samorządy będą mogły budować swe sieci w paśmie 3800-4200 MHz.

– Sieci prywatne 5G w dedykowanym paśmie będą mogły komercyjnie ruszać już w wakacje. Konsultacjom poddajemy właśnie Plan Zagospodarowania Częstotliwości, który ten zakres przeznacza na sieci lokalne – jako jedni z pierwszych w Europie – poinformował Jacek Oko, prezes UKE.

Przypomina on, że do tej pory dla sieci prywatnych urząd planował przeznaczyć tzw. blok „0”, czyli zakres 3410-3480 MHz.

– Jednak zaledwie 70 MHz pasma i problematyczna kwestia możliwości priorytetowej rezerwacji jego części dla Jednostek Samorządu Terytorialnego, na czym nam bardzo zależy, spowodował, że postanowiliśmy zrewidować swoją dotychczasową wizję. Częstotliwości przypisywane do bloku „0” zostaną wystawione w nadchodzącej aukcji na 4 rezerwacje z pasma 3,6 GHz. Tym samym zasób widma objętego rezerwacją w aukcji będzie wynosił 100 MHz zamiast 80 MHz – wyjaśnia prezes UKE.

Przypomnijmy, że wiele samorządów przed laty budowało przy wsparciu środków unijnych sieci wykorzystując zasoby częstotliwości z zakresu  3,6-3,8 GHz, które będą przedmiotem aukcji 5G. Sieci te służyły wykluczonym cyfrowo, ale i były wykorzystywane przez jednostki administracyjne w gminach, powiatach i miastach. Niektóre samorządy, jak np. w Łęcznej, wybudowały na tych pasmach hurtowe sieci WiMAX/LTE świadcząc usługi dla operatorów (w modelu BSA) oferującym w technologii radiowej dostęp do internetu. Zmiana wykorzystywanych częstotliwości oznacza dla nich konieczność przeprojektowania sieci i koszty. Przykładowo Radom  szcacował te koszty na 3,5 mln zł i twierdził, że miasta na to nie stać. Zresztą  dla Radomia termin wakacyjny rozdzielnia pasma wydaje się już być musztardą po obiedzie.

Ciągłość działania chce natomiast utrzymać spółka Wirtualne Powiaty 3 (WP3) z Łęcznej, która zgłaszała zainteresowanie pasmem 3410-3430 MHz, jednak teraz będzie musiała zweryfikować te plany w oparciu o trochę inne częstotliwości.

 Pierwsze 100 MHz przeznaczone jest tylko dla JST. Chcemy zapewnić w ten sposób możliwość rozwoju cyfrowego JST i zapewnić im stabilne otoczenia regulacyjne potrzebne do wdrażania nowoczesnych, bezprzewodowych rozwiązań transmisji danych oraz do szukania zewnętrznych środków finansowych potrzebnych do realizacji projektów. Kolejne 300 MHz przeznaczamy dla pozostałych podmiotów, na przykład lokalnych przedsiębiorców telekomunikacyjnych chcących świadczyć usługi stałego bezprzewodowego dostępu do internetu (FWA), czy też fabryk, które chcą się unowocześniać i automatyzować w oparciu o prywatne sieci 5G, które są do tego wręcz stworzone informuje Jacek Oko.

Zastrzega on, że obowiązywanie pozwoleń będzie w pierwszej fazie ograniczone do 31 grudnia 2028 r. Wynika to z tego, że nad wytycznymi dotyczącymi parametrów technicznych sieci prywatnych w tym paśmie pracuje aktualnie Europejska Konferencja Administracji Poczty i Telekomunikacji (CEPT), czyli organizacja koordynująca regulacje na rynku telekomunikacyjnym i pocztowym.

Najważniejsze założenia dotyczące zagospodarowania pasma 3800-4200 MHz:

  • każdy podmiot może wnioskować o bloki o szerokości stanowiące wielokrotność 10 MHz, ale w sumie nie więcej niż o 100 MHz;
  • jeden podmiot może wnioskować o pasmo na obszarze maksymalnie 20 gmin;
  • zakres 3800-3900 MHz będzie przeznaczony tylko i wyłącznie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego i tylko na realizację ich własnych potrzeb;
  • zakres 3900-4200 MHz planujemy przeznaczyć dla innych podmiotów nie będących Jednostkami Samorządu Terytorialnego;
  • użytkowanie pasma będzie możliwe na podstawie pozwoleń radiowych na zasadzie „first come, first served”;
  • pozwolenia będą wydawane na wykorzystywanie urządzeń małej lub średniej mocy;
  • pozwolenia dla stacji małej mocy będą pozwalały na lokowanie dowolnej liczby stacji w promieniu 50 metrów od wyznaczonego punktu. Pozwolenia dla stacji średniej będą obejmowały pojedynczą stację bazową;
  • ze względu na ochronę pasma powyżej 4200 MHz, w którym pracują radiowysokościomierze wykorzystywane szeroko w lotnictwie, wykorzystanie urządzeń średniej mocy (outdoor) nie będzie możliwe w zakresie 4000-4200 MHz;
  • jeżeli podmiot będzie wykorzystywał sieć tylko i wyłącznie na swoje potrzeby, to zgodnie z obowiązującą ustawą o opłacie skarbowej każde pozwolenie kosztować go będzie jednorazowo 82 zł; jeżeli będzie świadczył publiczne usługi telekomunikacyjne – 1939 zł;
  • roczne opłaty za wykorzystanie częstotliwości, które wynikają z obowiązującego rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie rocznych opłat za prawo do dysponowania częstotliwością, przedstawia poniższa tabela:

 

 

gmina
wiejska

gmina
miejsko-wiejska

gmina
miejska

miasto
na prawach powiatu

10 MHz

100 zł

250 zł

1 250 zł

2 500 zł

20 MHz

200 zł

500 zł

2 500 zł

5 000 zł

30 MHz

300 zł

750 zł

3 750 zł

7 500 

40 MHz

400 zł

1 000 zł

5 000 zł

10 000 zł

50 MHz

500 zł

1 250 zł

6 250 zł

12 500 zł

60 MHz

600 zł

1 500 zł

7 500 zł

15 000 zł

70 MHz

700 zł

1 750 zł

8 750 zł

17 500 zł

80 MHz

800 zł

2 000 zł

10 000 zł

20 000 zł

90 MHz

900 zł

2 250 zł

11 250 zł

22 500 zł

100 MHz

1 000 zł

2 500 zł

12 500 zł

25 000 zł