UKE i MC: białe plamy NGA były wyznaczane dobrze

Ponadto szczegółowe dane dotyczące obszarów POPC są prezentowane zarówno na stronie CPPC jak i w wyszukiwarce UKE. Przedsiębiorca, planując swoją inwestycję, której nie zgłosił w ramach konsultacji społecznych obszarów białych, może sprawdzić, gdzie jest realizowana inwestycja w ramach POPC.

Warto też wspomnieć o modelu analitycznym, który UKE wykorzystuje do wyznaczaniu obszarów. Nieprawdą jest, że w ramach wyznaczania obszarów nie są brane pod uwagę koszty utrzymania sieci. UKE wyznaczając obszary oblicza ujemny NPV (czyli tzw. lukę finansową), uwzględniający zarówno CAPEX, OPEX jaki i przewidywane przychody w ciągu 15 lat.

Ponadto dla każdego obszaru wyznaczane jest tzw. minimum pokryciowe, czyli procent punktów adresowych, które przedsiębiorca musi objąć zasięgiem w ramach inwestycji POPC. To oznacza, że np. spośród 10 000 punktów adresowych przedsiębiorca musi objąć zasięgiem np. 6 500. Przedsiębiorca osobiście decyduje, gdzie inwestycja będzie realizowana i nieprawdą jest, że zza „urzędniczego warszawskiego biurka” projektuje się  sieci przedsiębiorcom i narzuca im formułę realizacji. 

Zakończone projekty z I naboru wniosków i zaawansowane projekty z II naboru wniosków POPC pokazują, że metodologia wyznaczania obszarów sprawdziła się w praktyce.

Odnosząc się do przykładu opisanego przez autora artykułu, wskazującego na rzekome udzielanie wsparcia na tych samych obszarach, na których realizowane są inwestycje komercyjne lub finansowane w ramach pożyczki szerokopasmowej („naszą inwestycję sfinansowaliśmy z wykorzystaniem pożyczki szerokopasmowej, a więc także ze środków unijnych (choć zwrotnych) i oczywiście od 2015 r. udostępniamy sieć w modelu hurtowym każdemu chętnemu”), należy zwrócić uwagę, że pożyczka szerokopasmowa oferowana jest od 2017 r. W związku z powyższym inwestycja, o której mówi autor nie mogła zostać sfinansowana w ramach tego instrumentu.

Warto przypomnieć też o trwających obecnie kolejnych konsultacjach społecznych obszarów białych NGA, organizowanych przez MC, w ramach których przedsiębiorcy mogą przekazać informacje o trzyletnich planach inwestycyjnych. Poprawne zaraportowanie planów inwestycyjnych pozwoli uniknąć kolizji z inwestycjami w ramach kolejnego konkursu POPC. Informacje na temat konsultacji można znaleźć na stronie: https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/konsultacje-spoleczne-obszarow-bialych-nga5.

[tytuł od redakcji]

AUTORZY

Joanna Antczak: Naczelnik Wydziału Geoprzetwarzania Danych Urzędu Komunikacji Elektronicznej, kierownik zespołu ds. wyznaczania i analizy obszarów interwencji w ramach struktury POPC w UKE. Odpowiada za inwentaryzację infrastruktury i usług telekomunikacyjnych. Ponadto jest zaangażowana w wiele projektów międzynarodowych w szczególności w projekt tweeningowy dla regulatora gruzińskiego, w którym była ekspertem ds. dostępu do infrastruktury i współdzielenia infrastruktury. Z UKE związana od 2010 r.

Dominik Kopera: p.o. Zastępcy Dyrektora Departamentu Telekomunikacji. Od początku kariery zawodowej związany z funduszami europejskimi. Pracował w Instytucji Audytowej i Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013. W latach 2010 -2013 w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego odpowiadał za projekt Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej oraz kwestie związane z rozwojem społeczeństwa informacyjnego. Uczestniczył w tworzeniu Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Od 2013 r. jest pracownikiem Departamentu Telekomunikacji Ministerstwa Cyfryzacji.

Czytaj także: Dlaczego inwestycje POPC dublują infrastrukturę?