REKLAMA

UKE oddalił wniosek o cofnięcie rezerwacji 1800 MHz

Urząd Komunikacji Elektronicznej oddalił wniosek T-Mobile o unieważnienie decyzji rezerwacyjnych Aero2 w paśmie 1800 MHz. UKE uznał, że unieważnienie przetargu na te częstotliwości nie stanowi dostatecznej podstawy do cofnięcia samych rezerwacji. Sprawa nie jest jednak jeszcze rozstrzygnięta, zawiera więcej pytań, niż odpowiedzi i wszystkie możliwości są wciąż otwarte. W tym także porozumienie operatorów i wymiana pasma.

(źr.TELKO.in)

Aktualizacja 16:57

T-Mobile wysłał dzisiaj oświadczenie, w którym (co było do przewidzenia) zapowiada odwołanie od decyzji UKE. Operator oficjalnie stoi na stanowisku, że konsekwencją decyzji o unieważnieniu przetargu z 2007 r. powinno być również unieważnienie wydanych po tym postępowaniu decyzji rezerwacyjnych.

Pierwszą instancją odwoławczą będzie ponownie UKE. Jeżeli regulator podtrzyma swoją decyzję, to operator będzie się mógł odwołać jeszcze do sądu.

Od 10 lat T-Mobile Polska toczy batalię o unieważnienie przetargu z 2007 r., który operator przegrał. Wniosek o cofnięcie rezerwacji, był logicznym następstwem uzyskania od UKE decyzji o unieważnieniu postępowania przetargowego. Regulator musiał sie ugiąć przed kolejnymi wyrokami sądów. Wedle UKE jednak, w świetle przepisów Prawa telekomunikacyjnego (Pt), unieważnienie postępowania nie równa sie unieważnieniu decyzji o przydziale częstotliwości.

– Art. 118d ust. 7 Pt stanowi, że jedynie zmiana wyników przetargu będąca konsekwencją unieważnienia przetargu stanowi podstawę wznowienia postępowania w sprawie rezerwacji dokonanej po przeprowadzeniu tego przetargu. Analizując sprawę Prezes UKE doszedł do wniosku, że decyzja o unieważnieniu przetargu nie skutkowała zmianą jego wyników. Decyzja ta, po uzyskaniu przymiotu ostateczności, będzie stanowić podstawę do przeprowadzenia czynności naprawczych albo nowego przetargu, i dopiero w wyniku tych zdarzeń może dojść do zmiany wyników przetargu – argumentuje UKE.

Oznacza to zaś, że UKE najpierw poczeka na uprawomocnienie decyzji o unieważnieniu przetargu, które zaskarżyły Aero2 i Polkomtel. Potem zaś albo zadecyduje o powtórzeniu postępowania selekcyjnego na sporne częstotliwości, albo spróbuje rozwiązać sprawę w ramach tzw. czynności naprawczych. To mechanizm, który daje Prezesowi UKE duże możliwości. To w zasadzie formalne powtórzenie postępowania bez realnego powtórzenia procedury – narzędzie jeszcze słabo poznane w polskim porządku prawnym.

Jedno i drugie rozwiązanie oznacza jeszcze sporo czasu przed kolejnym „gardłowym” terminem. Cała sprawa w zasadzie pozostaje w zawieszeniu, a grupa Cyfrowego Polsatu nadal może spokojnie korzystać z bloku 2 x 20 MHz w paśmie 1800 MHz. Przynajmniej jakiś czas jeszcze.

Prawdopodobne, że UKE zdecydował sie wydać decyzję z wniosku T-Mobile o unieważnienie rezerwacji, aby bez powodu nie przeciągać niczego, co zbędne, poza termin 30 listopada br. To teoretycznie data, po której nastąpi przedawnienie odwołań od wyników postępowania z 2007 r.

Teoretycznie, ponieważ wykładnie się różnią i zdaniem T-Mobile termin upłynie dopiero z datą 23 kwietnia 2019 r. – w 10 lat po rozstrzygnięciu odwołań od decyzji rezerwacyjnych z 2007 r. Sprawa jest sporna. UKE stoi dzisiaj na stanowisku, że wiążący jest termin 30 listopada 2017 r., ale zastrzega, „że kwestia przedawnienia będzie jeszcze analizowana”.

T-Mobile nie jest z dzisiejszego rozstrzygnięcia zadowolony i prawdopodobne, że złoży odwołanie. Jeżeli jednak nawet przegrał, to tylko potyczkę, bo – jak pisaliśmy wcześniej – w rzeczywistości zależy mu na porozumieniu z grupą Cyfrowego Polsatu. Gdyby UKE uwzględnił jego wniosek o cofnięcie decyzji rezerwacyjnych, to operator po prostu znalazłby się w lepszej pozycji negocjacyjnej.

Według nieoficjalnych informacji – rozmowy trwają. Poza ustaleniami pomiędzy T-Mobile i Cyfrowym Polsatem, swoje oczekiwania przedstawił także Orange Polska, który musi (a przynajmniej powinien) zgodzić się na operację, która zakończy spór o pasmo 1800 MHz – wymianę bloków częstotliwości pomiędzy operatorami.

Informacja UKE o powodach odrzucenia wniosku T-Mobile Polska o cofnięcie rezerwacji

REKLAMA