REKLAMA

UKE zmienia zdanie o dostępie dla Netii w Konstancinie

Urząd Komunikacji Elektronicznej rozpoczął konsultacje projektu decyzji w sprawie ustalenia warunków dostępu dla Netii  do nieruchomości i budynku położonego w Konstancinie–Jeziornej przy ul. Kołobrzeskiej 52E, którym zarządza Wspólnota Mieszkaniowa Konstancin-Kołobrzeska V, w celu zapewnienia usług telekomunikacyjnych w budynku.

Zgodnie z projektem decyzji Netia  jest uprawniona do wykonania przyłącza telekomunikacyjnego do budynku oraz utrzymywania, eksploatacji, konserwacji, remontu i usuwania awarii przyłącza telekomunikacyjnego. Jednocześnie projekt decyzji zakłada odmowę ustalenia warunków dostępu dla operatora polegającego na wykonaniu instalacji telekomunikacyjnej w budynku.

Partnerem działu jest:

Tymczasem jeszcze w maju w projekcie decyzji dla sąsiedniego budynku przy ul. Kołobrzeskiej 52D, którym zarządza Wspólnota Mieszkaniowa Konstancin-Kołobrzeska IV, operator uzyskał zgodę regulatora na wybudowanie instalacji telekomunikacyjnej w budynku. W trakcie konsultacji jednak Wspólnota zgłosiła, że w budynku istnieje sieć światłowodowa wybudowana przez Orange.

UKE musiał wziąć to pod uwagę w następnym postępowaniu dla sąsiedniego budynku i stwierdził, że Orange Polska posiada tam światłowodową instalację telekomunikacyjną pozwalającą na świadczenie usług z przepustowością co najmniej 30 Mb/s, która może zostać udostępniona Netii. Fakt ten potwierdził sam Orange.

I według UKE nie są znane żadne przyczyny pozwalające uznać instalację telekomunikacyjną budynku należącą do Orange za niedostępną dla Netii bądź nieodpowiadającą jego zapotrzebowaniu. – W szczególności w ocenie prezesa UKE instalacja telekomunikacyjna budynku należąca do Orange Polska spełnia zapotrzebowanie operatora w aspekcie technologicznym, a także ze względów ekonomicznych. W ocenie prezesa UKE ponoszenie kosztu budowy własnej instalacji telekomunikacyjnej budynku w sytuacji możliwości skorzystania już z istniejącej jest ekonomicznie niezasadne – argumentuje regulator.