W 2019 r. Toya podwoiła inwestycje

188,4 mln zł przychodów, 28,3 mln zł wyniku EBITDA i blisko 6,2 mln zł zysku netto osiągnęła w ub.r. Toya, wywodzący się z Łodzi operator kablowy, który działa także m.in. w Krakowie, Piszu, Kutnie i Piotrkowie.

Z opublikowane w KRS raportu finansowego wynika, że ubiegłoroczne przychody spółki wzrosły o 1,3 proc., EBITDA spadła o 20,1 proc., a zysk netto zmalał o 22,4 proc.

Przychody spółki z usług telekomunikacyjnych wyniosły w ub.r. niemal 162 mln zł i były o nieco ponad 1 proc. wyższe niż rok wcześniej.

Spółka twierdzi, że na szybszy wzrost kosztów (niż przychodów) wpływ miały wyższe opłaty i podatki (wzrósł podatek od nieruchomości, wzrosły opłaty za reemisję programów TV oraz opłaty z tytułu licencji programowych), wyższa amortyzacja oraz wyższe nakłady reklamowe.

W ciągu roku zasoby gotówki operatora zmniejszyły się o 32,6 mln zł do blisko 26,7 mln zł. Na inwestycje w wartości niematerialne i prawne oraz rzeczowe aktywa trwałe spółka wydała niemal 27,8 mln zł, czyli ponad dwukrotnie więcej niż w 2018 r. Tegoroczne inwestycje spółka szacuje na ponad 50 mln zł.

Toya realizuje współfinansowaną ze środków Unii Europejskiej w ramach programu POPC budowę sieci dostępowej w pięciu powiatach województwa łódzkiego. Inwestycja ma zostać ukończona w 2020 r. W jej wyniku w zasięgu sieci FTTH ma być 40 tys. gospodarstw domowych i 130 placówek oświatowych. Te ostatnie już są podłączone do sieci.

Poza POPC spółka wybudowała (lub zleciła budowę albo przygotowania do budowy) sieci FTTH realizowanej w technologii GPON obejmującej ponad 50 tys. gospodarstw domowych. Wybudowane zostały m.in. nowe linie światłowodowe zwiększające liczbę włókien wychodzących ze stacji czołowych w Łodzi, Krakowie, Kutnie i Piotrkowie, a także powstały projekty budowy linii światłowodowych do kolejnych miejscowości w gminach Pabianice, Aleksandrów Łódzki, Andrespol, Rzgów, Brójce, Tuszyn i Zgierz. Te projekty są częściowo związane z inwestycjami w ramach POPC.

W sprawozdaniu z działalności Toya informuje, że w ub.r. obniżyła koszty dostępu do internetu, podpisując umowy z Telią, Equinix i Orange, przeniosła z Warszawy do Łodzi i znacznie rozbudowała punkt styku z siecią Orange, a także zwiększyła ofertę kanałów możliwych do oglądania za pośrednictwem aplikacji mobilnej Toya Go (według stanu na lipiec 2020 r. jest to 138 kanałów w domu i 125 kanałów poza domem).

W ub.r. spółka przejęła firmę Skomur za Zgierza oraz sieć działające w tym samym mieście Stowarzyszenia Telewizji Satelitarnej Dubois.

Raport roczny (ZIP XML)
Sprawozdanie zarząd
u (PDF)