W 2021 r. T-Mobile wypłacił hojną dywidendę

6,26 mln zł przychodów, 1,77 mld zł EBITDA, 371 mln zł zysku operacyjnego i niemal 249 mln zł zysku netto miał w 2021 r. T-Mobile Polska – wynika z raportu złożonego w KRS przez operatora z grupy Deutsche Telekom.

Różnica między przychodami z raportu złożonego w KRS, a tymi, które operator podał w lutym wynika z tego, że raport w KRS jest sprawozdaniem jednostkowym i nie są w nim konsolidowane wyniki dwóch spółek zależnych T-Mobile Polska – T-Systems Polska i Tele Haus Serwis.

W porównaniu z 2020 r. przychody T-Mobile wzrosły o ponad 62 mln zł, EBITDA o ponad 90 mln zł, zysk operacyjny o prawie 41 ml zł, zaś zysk netto 72 mln zł.

Przychody T-Mobile od klientów kontraktowych w 2021 r. wyniosły nieco ponad 2,53 mld zł (wzrost w porównaniu z 2020 r. o 2,2 proc.), a od klientów pre-paid – 923,2 mln zł (wzrost o 4,6 proc.). Przychody hurtowe spadły o 19,0 proc. do 836,1 mln zł. O 16,8 proc. do blisko 1,33 mld zł wzrosły przychody ze sprzedaży sprzętu. Wartość sprzedaży usług stacjonarnych spadła o 3 mln zł do 338 mln zł.

Walne zgromadzenie wspólników T-Mobile Polska postanowiło, że cały ubiegłoroczny zysk netto zostanie zatrzymany w spółce, przy czym 228,7 mln zł w przyszłości będzie mogło zostać przeznaczone na dywidendę.

Ze sprawozdania wynika, że w samym końcu 2021 r. T-Mobile Polska wypłaciła właścicielowi 1 mld zł dywidendy z zysków z lat poprzednich.

W sprawozdaniu z działalności zarząd operatora podkreśla wzrostu ruchu głosowego w technologii VoLTE. W końcu 2021 r. ta technologia obsługiwała ponad 50 proc. wszystkich połączeń, podczas gdy w styczniu 2021 r. było to niecałe 36 proc.

T-Mobile informuje również, że operator wdrożył w swej sieci funkcję Boarder Steering, która zmniejsza ryzyko niechcianego przelogowania się klientów operatora do sieci zagranicznych na terenach przygranicznych oraz powstania niespodziewanych kosztów wynikających z tego powodu.

Sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie z działaności