REKLAMA

Wielu chętnych do aktywizacji cyfrowej GOK-ów

550 zgłoszeń, czyli ponad 7 zgłoszeń na jeden region, wpłynęło w konkursie POPC związanym z cyfryzacją Gminnych Ośrodków Kultury (GOK) – podało Ministerstwo Cyfryzacji.

– To świetny wynik i dowód na to, że lokalne społeczności czekają na takie inicjatywy – komentuje minister cyfryzacji Marek Zagórski. – Najwięcej – 13 – wniosków dotyczy organizacji szkoleń w regionie lubelskim – dodaje szef MC.

Na drugim miejscu pod względem liczby wniosków znalazły się jednocześnie obszary: nowosądecki i starogardzki (po 12 wniosków). Po 11 wniosków złożono w obszarach: gdańskim, płockim i poznańskim. Z samego Poznania Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC) otrzymało trzy zgłoszenia. W obszarach gorzowskim, tarnowskim, krośnieńskim, słupskim i sandomiersko-jędrzejowskim złożono po 10 wniosków.

Wśród wnioskodawców są m.in.: organizacje pozarządowe, partnerstwa organizacji pozarządowych z jednostkami samorządu terytorialnego (JST), instytucje prowadzące działalność w zakresie uniwersytetów trzeciego wieku, instytucje publiczne z obszaru nauki, kultury, edukacji, szkoły wyższe.

CPPC analizuje obecnie wnioski. Podmiot, który wygra w danym NUTSie (obszary konkursowe, których jest ich 73), zorganizuje szkolenia pracownikom gminnych samorządowych instytucji kultury, czyli GOKów. Dodatkowo kupi sprzęt do realizacji szkoleń. Komputery, tablety, drukarki 3D i inne wyposażenie po zakończeniu projektu pozostaną na stałe w ośrodkach kultury – mówi minister cyfryzacji Marek Zagórski.

Celem szkoleń jest podniesienie kompetencji pracowników GOK-ów w takim stopniu, aby to oni mogli samodzielnie lub w asyście trenera przeprowadzić szkolenia dla dzieci i młodzieży.

Dofinansowanie otrzymają wnioskodawcy, którzy w swoim projekcie zadeklarowali największą liczbę gminnych samorządowych instytucji kultury oraz spełnią kryteria konkursowe. W każdym z obszarów zostanie wybrany tylko jeden projekt. Zwycięskie projekty będą dofinansowane w 100 proc. Minimalna wartość dofinansowania to 450 tys. zł, maksymalna – 1,36 mln zł.

W IV kwartale tego roku ma zostać ogłoszony w ramach 1.osi POPC konkurs na budowę sieci szerokopasmowych, którego celem będzie podłączenie GOK-ów do sieci.