REKLAMA

WiFi Calling – rozszerzenie zasięgu VoLTE na WiFi

Zwiększa także szansę pozyskiwania klientów, którzy chcą zamieniać telefony stacjonarne na komórkowe.

WiFi Calling – korzyści dla użytkownika końcowego

• Pojedynczy, jednolity dialer głosowy na smartfonie.

• Usługi głosowe z wykorzystaniem dowolnej sieci WiFi (w domu, biurze, hotspoty).

• Lepszy zasięg wewnątrz pomieszczeń.

• Bezproblemowa obsługa transferu połączeń między sieciami WiFi i LTE (przy użyciu VoLTE).

• Szansa na zminimalizowanie opłat roamingowych.

WiFi Calling – korzyści dla operatora

• Lepszy wewnętrzny zasięg w porównaniu do komórkowych makro stacji bazowych. Rozwiązuje coraz większy problem z odpornymi na fale radiowe nowoczesnymi konstrukcjami budowlanymi.

• Ograniczenie churn.

• Konkurencja wobec telefonii stacjonarnej.

• Konkurencja w stosunku do aplikacji OTT.

• Niskokosztowe zwiększenie zasięgu usług głosowych.

• Możliwość wykorzystanie inwestycji infrastrukturalnych (sieci WiFi) strony trzeciej.

• Współdzielenie rozwiązania z technologią VoLTE, opartą na IMS.

(źr. "Wi-Fi calling – extending the reach of VoLTE to Wi-Fi", Ericsson Review 1/2015)

Potencjalne wady?

Pewne trudności może sprawiać gwarantowanie jakości usług (QoS). Wdrażając rozwiązania WiFi Calling, operatorzy muszą zrezygnować z pewnej kontroli nad jakością połączeń głosowych (QoS), ponieważ ruch przechodzi również przez sieci, którymi nie zarządzają. Jednakże dzięki coraz większej przepustowości sieci WiFi 801.11ac, zapewniających gigabitowe szybkości oraz funkcje priorytetyzacji ruchu multimedialnego za pomocą mechanizmu WMM, gwarantowanie QoS w większości przypadków nie będzie stanowiło już tak dużego wyzwania.

Korzystanie z WiFi Calling nie wszędzie będzie równie łatwe. Logowanie telefonów do domowych sieci WiFi jest zwykle konfigurowane przez abonenta w trybie automatycznym. W miejscach publicznych wymaga już jednak dodatkowej operacji, także publiczne hotspoty nie stanowią ekwiwalentu zwykłych makrostacji z przekazywaniem połączeń. Abonenci będę mieli motywację, by zalogować się w hotspocie w przypadku słabego zasięgu sieci mobilnej, lub by uniknąć opłat roamingowych. W przeciwnym wypadku – niekoniecznie.

Dzisiaj barierą dla WiFi Calling jest również mała liczba terminali obsługujących natywnie tę technologię. To się jednak z pewnością będzie szybko zmieniało.

36-proc. wzrosty na rynku VoLTE

Voice over LTE (VoLTE) – siostrzane rozwiązanie głosowe oparte o transmisję pakietową – stanowi szansę dla operatorów sieci bezprzewodowych na zwiększenie konkurencyjności własnej oferty. Szczególnie, jeżeli właściwie przygotują usługi dodane (VAS) i otworzą swoje API.

Szacuje się, że w latach 2015-2020 przychody z rynku usług VoLTE będą rosły średnio rocznie na poziomie 36 proc. (współczynnik CAGR). Pod koniec 2020 r. abonenci VoLTE będą przynosić operatorom prawie 120 mld dolarów przychodów. Chociaż tradycyjne usługi głosowe będą stanowić przeważającą część z tej prognozowanej kwoty, to ponad 12 proc. przychodów będą generować wideorozmowy oraz usługi dodatkowe – pokazują wyniki jednego z badań dotyczących przyszłości rynku VoLTE.

Technologia VoLTE, także oparta na architekturze IMS, niesie ze sobą wiele korzyści operatorom telefonii komórkowej, począwszy od możliwości zagospodarowania starszych częstotliwości 2G i 3G, po oferowanie abonentom zróżnicowanych usług, takich jak głos HD czy telefonia wideo. Rozwiązania VoLTE wdrożone po raz pierwszy przez operatorów w Korei Południowej w 2012 r. zaczynają nabierać rozpędu na całym świecie. Według stanu z III kw. 2015 r., ponad dwudziestu operatorów już uruchomiło komercyjne usługi VoLTE, a kilku zawarło umowy roamingowe i dotyczące interoperacyjności sieci.