Wpływ wojny rosyjsko-ukraińskiej na globalny rynek ICT

Agresja Rosji to przede wszystkim masowe zbrodnie wojenne na ukraińskiej ludności i największy od dziesięcioleci kryzys humanitarny w Europie. Jednocześnie ta wojna i sankcje gospodarcze nakładane na Rosję przez Stany Zjednoczone, Unię Europejską i inne kraje niosą poważne konsekwencje dla gospodarki, wpływając również na rynek technologii teleinformatycznych (ICT – information and communications technology) zarówno w regionie Europy Wschodniej, jak i w skali globalnej. Analitycy IDC dokonali wstępnej oceny wpływu wojny na wydatki ICT i na rynki technologiczne w tym roku i w kolejnych latach, przyjmując trzy warianty scenariuszy rozwoju sytuacji geopolitycznej.

(źr. IDC)

Chociaż eksperci International Data Corporation (IDC) w swoim w raporcie The Impact of the Russia-Ukraine War on the Global ICT Market Landscape — IDC's March 4, 2022, First Take spodziewają się gwałtownego spadku wydatków na rozwiązania ICT a potem powolnej odbudowy rynku ICT w Rosji i na Ukrainie, to według nich globalny impakt wojny będzie ograniczony. Łącznie  oba znajdujące się w stanie wojny kraje odpowiadają tylko za 5,5 proc. wszystkich wydatków na ICT w Europie i 1 proc. na świecie. Jednocześnie związane z wojną prawdopodobne zakłócenia w handlu, łańcuchach dostaw, przepływie kapitału oraz wahania cen energii – będą wpływać na gospodarkę światową, powodując negatywne konsekwencje zarówno na regionalnym, jak i światowym rynku ICT.

Ewolucja scenariusza geopolitycznego bez wątpienia wpłynie na globalne zapotrzebowanie na ICT w nadchodzących miesiącach i latach. Nowa ankieta IDC Global CIO Quick Pulse wykazała, że – biorąc pod uwagę niepewną sytuację geopolityczną – ponad połowa respondentów (57 proc.) rewiduje swoje plany wydatków na technologie ICT w 2022 r., a 10 proc. spodziewa się znacznych korekt w swoich planach inwestycyjnych – powiedziała cytowana w komunikacie Andrea Siviero, zastępca dyrektora ds. badań, European Customer Insights & Analysis w IDC.

(źr. IDC)

Podczas webinaru zorganizowanego 17 marca 2022 r. analitycy IDC przedstawili kluczowe wnioski ze swojego raportu, z uwzględnieniem takich kwestii, jak:

  • krótko- i długoterminowe skutki wojny, w tym zwiększona zmienność na giełdach i spekulacje na rynku;
  • ryzyko cyberataków i możliwość rozszerzenia cyberwojny;
  • zakłócenia w środowisku start-upów, zarówno w Rosji, jak i na Ukrainie;
  • tworzenie nowych sojuszy biznesowych i naukowych w celu zastąpienia zerwanych przez działania wojenne.

Wstrzymanie operacji, postawa typu „czekaj i patrz” oraz całkowite wyjście z rynku rosyjskiego – to trzy wymieniane przez IDC podejścia, które przyjmują  firmy technologiczne w Rosji wobec rozpoczętej 24 lutego br. wojny.