REKLAMA

Wspólny front RSS-ów może być poważną siłą

Fondlar jest w grupie czterech operatorów infrastruktury – obok Otwartych Regionalnych Sieci Szerokopasmowych, Glenbrook Investments i Green Operator – zarządzających sieciami regionalnymi, które podpisały list intencyjny w sprawie współpracy. Czego się spodziewacie po tym partnerstwie?

Eugeniusz Kowalik
(źr.Fondlar)

Eugeniusz Kowalik: Każda z firm, będących sygnatariuszem porozumienia działa jako operator na infrastrukturze regionalnych sieci szerokopasmowych, wybudowanej w oparciu o różne wizje ośrodków decyzyjnych, którymi były sfery rządowe i samorządowe.

Dotychczasowe spotkania pokazały, że – w zależności od formuły budowy sieci i doświadczeń branżowych poszczególnych beneficjentów – operator napotyka na różnego rodzaju problemy, które musi samodzielnie rozwiązywać, aby mógł przetrwać na kształtującym się rynku dostępu hurtowego do regionalnych sieci szerokopasmowych. Reakcja na zagrożenia związane z operowaniem sieciami RSS musi być natychmiastowa – będzie ona tym szybsza i wymowniejsza im większa jest grupa doświadczeń, które wspólnie można omówić i im przeciwdziałać. Zależy nam, by głos ze strony operatorskiej w dyskusji nad funkcjonowaniem RSS był bardziej słyszalny. Na razie słychać głównie głos beneficjentów środków z jakich te sieci powstały.

Jakie działania będziecie wspólnie podejmować?

Fondlar, jako operator Dolnośląskiej Sieci Szerokopasmowej, który – mam nadzieję, że udowodnił już, że potrafi prowadzić konstruktywny dialog z partnerem publicznym – chciałby aby współpraca operatorów RSS doprowadziła do szybkiego wypracowania modelu sprawnego i optymalnego pod kątem kosztowo-przychodowym funkcjonowania sieci RSS. Tak, aby zarówno partner prywatny, jak i publiczny mógł widzieć sens funkcjonowania sieci szerokopasmowych.

O potrzebie konsolidacji sieci regionalnych mówi też Ministerstwo Cyfryzacji, jak się mają do siebie obie inicjatywy?

Zdaniem Fondlar, wizja partnera publicznego powinna uwzględniać wizję partnera prywatnego. Partnerzy prywatni powinni zatem, podobnie jak partner publiczny, artykułować swoje pomysły związane ze współdziałaniem sieci RSS.