REKLAMA

Założenia dla sieci POPC2: fakty i mity

Jeżeli dokonane przez operatora założenia i przeprowadzone obliczenia będą prawidłowe w ocenie ekspertów, to nic nie stoi na przeszkodzie, aby pojemność sektora była wykorzystana w większym stopniu (np. poprzez wyłączenie stosowania najniższych modulacji i dołączanie jedynie abonentów z pełnym LOS i znajdujących się w niewielkich odległościach od stacji bazowej).

Z kolei w innym miejscu swojego tekstu Autor stwierdza:

Po drugie, zaprezentowano nowy model wymiarowania sieci, który pozwala na terytorialne, a nie pojemnościowe pokrycie białych plam (czyli w praktyce brak gwarancji poziomu NGA usług dla wszystkich punktów adresowych zadeklarowanych przez wnioskodawcę do pokrycia).

A przecież przyjętymodel nie ma związku ze sposobem i technologiami realizacji sieci – po prostu podaje on rekomendowane parametry sieci dla zapewnienia w poszczególnych punktach adresowych wymaganych przepływności z wymaganą jakością – co stanowi podejście zarówno „terytorialne”, jak i „pojemnościowe”.

AUTORZY

Krzysztof Bronk

Uzyskał stopień naukowy doktora nauk technicznych w dziedzinie telekomunikacji w 2010 r. Obecnie jest adiunktem w Instytucie Łączności PIB. Jest autorem lub współautorem ponad 50 recenzowanych publikacji naukowych oraz około 30 prac i raportów technicznych. Jego działania naukowe związane są głównie z radiokomunikacją, a w szczególności z: planowaniem i projektowaniem systemów bezprzewodowych, radiem definiowanym programowo oraz radiem kognitywnym, technologią wieloantenową MIMO, kryptografią, zagadnieniami propagacyjnymi, technikami kodowania i transmisji jak i zagadnieniami związanymi z lokalizacją terminali oraz e-nawigacją.

Adam Lipka

Ukończył studia na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej w roku 2005. W czerwcu 2013 r., również na Politechnice Gdańskiej, uzyskał stopień doktora nauk technicznych w dziedzinie telekomunikacji. Od stycznia 2006 r. jest zatrudniony w Instytucie Łączności w Zakładzie Systemów i Sieci Bezprzewodowych w Gdańsku (obecnie na stanowisku adiunkta). Jego zainteresowania naukowe obejmują m.in. takie zagadnienia jak: nowoczesne techniki transmisyjne, wieloantenowe systemy MIMO oraz propagacja fal radiowych. Jest autorem i współautorem ponad 40 artykułów i publikacji.

Andrzej Piekut

Jest głównym specjalistą w Zakładzie Analiz i Rozwoju Rynku ICT w Instytucie Łączności. Jest absolwentem Wydziału Elektroniki Politechniki Warszawskiej na kierunku telekomunikacja. W branży telekomunikacyjnej pracuje nieprzerwanie od 1980 r. Od 1993 pracował w BPT Telbank S.A., a następnie w Exatel S.A. W Instytucie Łączności pracuje od 2012 r.

Czytaj także: