Zgłoszenie robót budowlanych on-line w portalu e-budownictwo

Od lipca 2021r sporo już było o możliwości procesowania pozwoleń na budowę on-line. Niewiele natomiast było słychać o możliwości dokonywania zgłoszeń robót budowlanych, które dominują przy inwestycjach telekomunikacyjnych.

(źr. autorka)

Cyfryzacja administracji zdaje się postępować w naprawdę solidnym tempie. Rośnie katalog e-usług, coraz łatwiej znaleźć czytelne i proste instrukcje do procedur a w urzędach daje się zauważyć znaczący postęp w jakości obsługi elektronicznych skrzynek podawczych.

Od ubiegłego roku wiele zmian obserwujemy również w cyfryzacji procesu budowlanego. Jedną z najbardziej spektakularnych zmian jest uruchomienie portalu e-budownictwo.gunb.gov.pl. Można tam załatwić już całkiem pokaźny wachlarz spraw, w tym zgłoszenie budowy i uzyskanie pozwolenia na budowę. Tym, co cieszy najbardziej jest cyfryzacja zupełna – forma elektroniczna jest akceptowana dla wszystkich dokumentów. Nawet tych, które pozyskaliśmy w formie tradycyjnej. Nie mniej istotny jest sposób opisania spraw. Już przed przystąpieniem do składania wniosku, w kolejnych krokach można uzyskać informacje o sposobie procesowania, terminach, wymaganych dokumentach i opłatach. Wzory i formularze zawsze są pod ręką a instrukcje pisane językiem czytelnym. Nawet dla użytkownika bez obycia budowlanego.

Zobaczmy więc, co dla naszej branży i czy warto tam zajrzeć.

Co dla liniówek w telekomunikacji?

Spośród listy 26 spraw do załatwienia przez e-budownictwo (stan na luty 2023), dla telekomunikacyjnych inwestycji liniowych, znajdziemy:

 • zgłoszenie robót budowlanych (PB-2),
 • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (PB-5).

Dla zabytków dodatkowo przyda się:

 • wniosek o pozwolenie na budowę,
 • wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego.

W sprawach nietypowych:

 • wniosek o wejście na sąsiadujący teren (PB-14),
 • wniosek o legalizację (PB-15 i 19),
 • wniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę (PB-9),
 • wniosek o przeniesienie praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia (PB-11).
Jak dokonać zgłoszenia robót

Aby złożyć wniosek, w pierwszej kolejności trzeba się zalogować. Można utworzyć konto lub skorzystać z logowania przez e-PUAP. Po wybraniu zgłoszenia z listy spraw, w kolejnych krokach formularz przeprowadza nas przez wszystkie wymagane informacje, m.in. o wnioskodawcy, inwestorze, pełnomocniku, objętych nieruchomościach.

Co ciekawe, danych o działach nie trzeba wpisywać ręcznie. Formularz zawiera odniesienie do mapy, gdzie działkę możemy wybrać z lokalizacji lub poprzez wyszukiwarkę. Po dodaniu jej do wniosku, pola dotyczące adresu czy identyfikatora będą już uzupełnione. Nie znajdziemy tam niestety jeszcze danych o stanie władania czy ksiąg wieczystych. Pozostaje wierzyć, że to kwestia czasu.

Podobnie ma się sprawa z klasyfikacją zgłaszanych robót. So wyboru mamy katalog budów, stworzony na bazie art. 29 Prawa budowlanego i wystarczy wybrać jedną z interesujących pozycji:

 • kanalizacja kablowa,
 • przyłącze telekomunikacyjne (z zastrzeżeniem art. 29a),
 • kanał technologiczny,
 • przebudowa słupa dla telekomunikacyjnych linii kablowych,
 • przebudowa,
 • remont,
 • instalowanie konstrukcji wsporczych dla radiokomunikacji.