Zgłoszenie robót budowlanych on-line w portalu e-budownictwo

Na koniec formularz przypomina o wymaganych załącznikach i opłacie za (ewentualne) pełnomocnictwo oraz proponuje wygenerowanie oświadczenia o prawie do dysponowania nieruchomością na bazie oznaczonych nieruchomości i podanych danych o inwestorze.

Cały proces można dowolnie cofać, poprawiać i zapisywać postępy. Ogólne odczucia w kwestii komfortu korzystania są naprawdę dobre!

Wniosek, po zapisaniu na dysk, wysyłamy przez e-PUAP bezpośrednio do odpowiedniego urzędu. Warto pamiętać o pobraniu UPP, czyli urzędowego poświadczenia przedłożenia.

Czy trzeba dosyłać poświadczone kopie dokumentów?

Znowelizowane prawo budowlane zadbało również o tę kwestię.

Do spraw przesłanych przez portal nie trzeba dosyłać papierowych kopii decyzji, pozwoleń czy innych uzgodnień. Po podpisaniu wniosku załączone kopie (w postaci skanów lub zdjęć) są traktowane jak potwierdzone za zgodność z oryginałem.

Jedynym warunkiem stawianym przez Główny Urząd Nadzory Budowlanego (GUNB) jest to, by rozdzielczość miała min. 595 x 842 pikseli i by dokument był „czytelny po wydrukowaniu”. Widoczne muszą być wszystkie elementy dokumentu: data, adresat, nadawca, podpisy oraz treść. Jeśli załączony dokument będzie nieczytelny, organ wezwie o uzupełnienie z zachowaniem administracyjnych terminów.

Jedynymi dokumentami, które muszą być załączone jako oryginalne są: oświadczenie o prawie do dysponowania oraz pełnomocnictwo. Jeśli dysponujemy dokumentami podpisanymi cyfrowo, wystarczy je załączyć w formie pliku z certyfikatem.

Opłaty, terminy, zaświadczenia

W przypadku procesowania zgłoszenia w formie elektronicznej, obowiązują dotychczasowe zasady. Zgłoszenie procesowane jest bez opłat (poza opłatami za pełnomocnictwo). Obowiązuje 21 dni na wniesienie przez organ ewentualnego sprzeciwu lub wezwania do uzupełnienia wniosku, co również można zrobić przez portal e-budownictwo. Jeśli potrzebujemy zaświadczenia o braku sprzeciwu, urząd może takie wydać. Co istotne, zarówno takie zaświadczenie, jak i inne dokumenty, mogą być przesłane w formie papierowej. Złożenie wniosku w formie cyfrowej nie wyklucza możliwości zmiany podejścia na tradycyjne – już w czasie procesowania sprawy.

Budujemy światłowody, a leżymy w e-usługach?

Czytelność i łatwość obsługi portalu są kluczowe dla dostępności tej e-usługi. Pomimo, że zmiany cyfrowo-budowlane już wiele miesięcy temu zadomowiły się w dziennikach ustaw i internecie, wciąż niewiele słychać o tym byśmy w branży telekomunikacyjnej z nich korzystali. Jeśli ufać prognozom o pełnej cyfryzacji administracji do końca tego dziesięciolecia, to tych kilka miesięcy zostało w istotnej mierze zmarnowane.

Niemniej warto korzystać z dostępnych dzisiaj e-narzędzie. Warto kliknąć, nawet na próbę. Warto oswajać się z formularzami i certyfikatami. Szczególnie ważne jest to dla osób starszych wiekiem i mocno zżytych z papierem.

Raz, że jest szybciej i taniej. Dwa, że ryzyko wpadnięcia w szczelinę cyfrowego wykluczenia jest robi się mniejsze. Jeśli nie będziemy się uczyć na bieżąco, to za kilka lat możemy n a g l e obudzić się w świecie, w którym nie da się funkcjonować z zachowaniem konkurencyjności. Tego nie da się nadrobić na miesięcznym kursie kompetencji cyfrowych.

AUTORKA

Specjalistka w zakresie prawa budowlanego i przygotowania sieci do budowy. Od 15 lat związana z projektowaniem i koordynacją zadań przy inwestycjach światłowodowych, dla dużych i małych operatorów telekomunikacyjnych.