REKLAMA

Zostawmy sroki w spokoju

Gdyby te warunki zostały utrzymane (ewentualnie nieznacznie zmodyfikowane) w obecnym projekcie oznaczałoby to, że jest duża szansa na przydzielenie częstotliwości jeszcze w tym półroczu. Sama procedura licytacji elektronicznej raczej nie trwałaby długo, a UKE ma już doświadczenie zdobyte podczas (wyczerpującej nerwowo regulatora oraz uczestników) aukcji elektronicznej częstotliwości 4G.

Obecnie konsultowane warunki aukcji oraz konsultowane projekty decyzji w sprawie rezerwacji częstotliwości wskazują, że podejście regulatora uległo diametralnej zmianie. Prezes UKE chciałby osiągnąć wszystkie możliwe cele regulacyjne, dowolnie mieszając składniki różnych procedur bez oglądania się na fizyczne uwarunkowania użytkowania danego zasobu częstotliwości. Liczba stacji do uruchomienia wzrosła do 3 800 na operatora. Wprowadzono zupełnie nowe zobowiązania pokryciowe i jakościowe, wyznaczając dodatkowo konieczne do osiągnięcia parametry takie jak wymagana przepustowość oraz maksymalne opóźnienie. Obowiązki te dotyczą pokrycia usługą transmisji danych dróg krajowych i wojewódzkich oraz wybranych linii kolejowych.

Na marginesie tych ostatnich, lektura załącznika wskazującego, które linie kolejowe mają być objęte zobowiązaniami pokryciowymi, wywołuje lekkie zdziwienie (delikatnie mówiąc).

Obok linii magistralnych łączących największe miasta (linia nr 1 czyli dawna „wiedenka”, czy linia 271 – Wrocław Główny – Poznań Główny) pojawiają się także wymagania w postaci np. towarowej obwodnicy Inowrocławia (linia kolejowa nr 741), linii kolejowej nr 12 Skierniewice – Łuków wykorzystywanej w ruchu pasażerskim jedynie na siedmiokilometrowym odcinku z Góry Kalwarii do Czachówka, czy szereg linii kolejowych na Górnym Śląsku, będących w stanie bliskim śmierci technicznej i wykorzystywanych głównie do przewozu węgla czy piasku.

W zestawieniu nie ma natomiast np. linii kolejowej 570, czyli łącznicy Psary – p.o. Starzyny co może oznaczać, że pasażerowie szybkich pociągów na trasie Warszawa – Kraków napotkają w podróży kilkukilometrową przerwę w łączności telekomunikacyjnej. Nie ma też w wykazie linii kolejowej nr 69 Rejowiec – Hrebenne, która choć obecnie drugorzędna, jest ujęta w planie tak zwanych „Szprych kolejowych CPK” jako fragment przyszłego połączenie Warszawa – Lwów (pogrążona w wojnie Ukraina deklaruje, że do końca 2023 r. od granicy w Hrebennem do Lwowa powstanie tor o europejskim rozstawie szyn). Powstaje zatem pytanie, jakimi kryteriami kierowano się przy wyborze tych a nie innych linii kolejowych?

Zobowiązania z wadą prawną

Wprowadzenie do projektu aukcji 5G tak licznych i szczegółowych zobowiązań pokryciowych i jakościowych pozostaje w kontrze do faktu, że częstotliwości z pasma 3,6 GHz są częstotliwościami pojemnościowymi. Zasięg stacji bazowej pracującej w paśmie 3,6 GHz może wynosić w granicach jednego czy dwóch kilometrów, w zależności od warunków i charakterystyki obszaru, a w dużych miastach może być to zasięg maksymalnie kilkaset metrów.