Czego polskie firmy oczekują od chmury?

Co motywuje firmy w Polsce do przenoszenia swoich zasobów i aplikacji biznesowych do platform chmurowych? Jakie obawy mają wobec nich, czy są zadowolone po wdrożeniu usług chmurowych? Wolą korzystać z jednego czy wielu dostawców chmury obliczeniowej? Na takie m.in. pytania odpowiadali szefowie IT w dużych firmach w ramach badania przeprowadzonego przez ICAN Research na zlecenie Deloitte.

(źr. Pixabay)

Z rozwiązań chmury obliczeniowej korzysta 31 proc. polskich firm, a kolejne 22 proc. zamierza je wdrożyć w ciągu najbliższych trzech lat, wynika z badania Deloitte i ICAN Institute, zrealizowanego przy wsparciu Google Cloud. Wnioski z badania przedstawiono w raporcie Chmura publiczna w Polsce.

W segmencie tzw. liderów rynku aż 90 proc. przedsiębiorstw już teraz przyznaje się do korzystania z rozwiązań cloudowych. W ich opinii, chmura, to nie tylko efektywne rozwiązanie infrastrukturalne, ale też sposób na zwiększenie innowacyjności i dynamiki działania organizacji.

Polski rynek do adopcji chmury podchodzi jednak cały czas ostrożnie. Rzeczywiste wykorzystanie w Polsce jest jeszcze w początkowej fazie. Choć sprawy zaczynają nabierać tempa, to jako kraj jesteśmy jeszcze na początku tej drogi – podkreślił Jakub Garszyński, lider usług cloud w Deloitte na wstępie webinaru „Jak polski biznes korzysta z chmury publicznej”, podczas którego omówiono wyniki badania Deloitte.

Wiele polskich organizacji przed skorzystaniem z rozwiązań chmury obliczeniowej powstrzymują wątpliwości dotyczące integracji własnych systemów z systemami chmurowymi oraz niewystarczająca wiedza na temat bezpieczeństwa.

Korzyści i zyski

Najczęściej wskazywaną przez ankietowanych korzyścią z migracji zasobów do chmury jest skalowalność i elastyczność infrastruktury (docenia to 68 proc. badanych). Połowa szefów IT wymienia również uproszczenie zarządzania infrastrukturą (50 proc.), nieco mniej (46 proc.) optymalizację kosztową i uproszczenie architektury (44 proc.).

– W opinii naszych respondentów optymalizacja kosztowa mocno traci na znaczeniu przy kolejnych wdrożeniach. To sugeruje, że chmura w coraz większym stopniu nabiera znaczenia jako narzędzie zwiększające szybkość i efektywność działania, a w mniejszej skali jako sposób na ograniczanie kosztów. Pozwala na zwiększenie dynamiki organizacyjnej w obszarze wsparcia IT, a jej wdrożenie zmienia sposób funkcjonowania w wielu obszarach firmy – mówi cytowany w komunikacie Jakub Garszyński.

Aż 82 proc. firm korzystających z chmury, pytanych przez Deloitte, uważa, że rozwiązanie to wpłynęło na wzrost ich innowacyjności. Najistotniejszymi powodami, dla których firmy decydują się inwestować w tworzenie architektury cloudowej po raz pierwszy, jest zwiększenie skalowalności i dostępności mocy obliczeniowych oraz optymalizacja kosztowa. Kierowało się tym odpowiednio 54 proc. i 51 proc. badanych. Najistotniejszym powodem dalszej migracji była możliwość dostępu do danych w czasie rzeczywistym (59 proc. ankietowanych szefów IT). Nieco ponad połowa dąży do zwiększenia skalowalności, a kolejne 46 proc. zainwestowało w chmurę ze względu na możliwość swobodnego zarządzania dostępem do aplikacji i mocy obliczeniowych.

Rosnąca synergia technologii i biznesu

Wyniki naszego badania pokazują, że chmura publiczna rozwija się w dużych firmach i korporacjach. W ich opinii stała się już standardem rynkowym. O zwiększonym zainteresowaniu chmurą publiczną decydują trzy główne trendy: coraz ściślejsze powiązanie technologii i biznesu, zmienność rynkowa i zwiększone oczekiwania względem działów IT – wylicza Mariusz Smoliński, dyrektor działu badań i analiz ICAN Institute.