Czego polskie firmy oczekują od chmury?

 – W przypadku firm dopiero rozważających wdrożenie chmury, 43 proc. ma wątpliwości dotyczące bezpieczeństwa. W przypadku respondentów z sektora bankowego i ubezpieczeniowego, podlegających regulacjom KNF, wiele przedsiębiorstw wskazało na trudności natury regulacyjnej, a 32 proc. ankietowanych wśród barier wymienia także wzrost kosztów w trakcie wdrożenia – mówi Mariusz Smoliński, dyrektor działu badań i analiz ICAN Institute.

Kolejne obawy dotyczą:

 • niższej od założeń wydajności rozwiązania cloudowego (37 proc.),
 • wzrostu kosztów w trakcie wdrożenia (32 proc.),
 • trudności ze spełnieniem wymagań regulacji (29 proc.).

24 proc. respondentów wyraziło obawy o niższą niż zakładano optymalizację kosztową i dłuższy niż zakładano czas wdrożenia. Żadnych obaw nie ma 12 proc. ankietowanych.

Poziom obaw istotnie maleje po migracji pierwszych systemów do chmury – odsetek firm nie mających żadnych obaw wobec chmury zwiększa się wówczas z 12 do 43 proc. Największe obawy o bezpieczeństwo danych sprzed wdrożenia chmury po migracji do niej zmniejszają się z 43 do 10 proc. Poziom lęku znacząco maleje również jeżeli chodzi o integracje systemów w chmurze (z 38 do 16 proc.), złożoność chmury (z 37 do 10 proc.) czy obawy o wzrost kosztów w trakcie wdrożenia (z 32 do 8 proc.).

Regulacje postrzegane są jako bariera we wdrożeniu chmury, ale tylko nieliczne firmy nie potrafią sobie poradzić z tym problemem.

 
(źr. Deloitte)
Wyzwania

Zdaniem ankietowanych szefów IT, największym wyzwaniem, jakie napotkali wdrażając chmurę publiczną, było zaprojektowanie opartego na niej środowiska cyfrowego. Tak uważa aż prawie trzy czwarte badanych. Na drugim miejscu wśród wyzwań znalazła się analiza optymalizacji kosztowej posiadanych zasobów, relacji między nimi i polityki dotyczącej backupu, czyli związanej z tworzeniem kopii zapasowych (67 proc.). Dla 58 proc. zapytanych trudność stanowi także stworzenie strategii migracji dla poszczególnych serwerów i usług.

Osiem najważniejszych wniosków z badania Deloitte i ICAN Institute

 1. Polskie firmy ostrożnie podchodzą do adopcji chmury – zdecydowana większość badanych firm, które już korzystają trzyma w niej co najwyżej 20 proc. swoich zasobów.
 2. 90 proc. firm identyfikujących się jako „liderzy rynku” już korzysta z rozwiązań w chmurze. Wśród organizacji aspirujących do grona liderów ten odsetek wynosi tylko 50 proc.
 3. Rozpoczynając przygodę z chmurą, firmy oczekują przede wszystkim optymalizacji kosztowej, jednak okazuje się, że aspekt finansowy istotnie traci na znaczeniu przy kolejnych wdrożeniach chmurowych.
 4. Zdecydowana większość badanych firm, które z chmury już korzystają stwierdziła, że wdrożenie chmury przekroczyło ich oczekiwania.
 5. Organizacje już korzystające z chmury największą jej wartość widzą w skalowalności, elastyczności oraz uproszczeniu zarządzania środowiskiem IT.
 6. Badani wskazują rozwiązania do magazynowania, przetwarzania i analityki danych jako najważniejszy obszar, gdzie chmura wnosi istotną wartość.
 7. Jedną z kluczowych kwestii przy adopcji chmury jest rozwój nowych kompetencji związanych nie tylko z obsługą środowiska chmurowego, ale przede wszystkim z możliwością przesunięcia zasobów IT z zadań administracyjnych do obszarów wsparcia biznesu.
 8. Regulacje postrzegane są jako bariera we wdrażaniu chmury, ale tylko nieliczne firmy nie potrafią sobie poradzić z tym problemem.