Czego polskie firmy oczekują od chmury?

Firmy z różnych branż coraz częściej mówią o sobie, że są „spółkami technologicznymi”. W badanych przedsiębiorstwach trudno oddzielić technologię od biznesu – widoczne są rosnące oczekiwania zarządów dotyczące wykorzystania technologii jako narzędzia pozwalającego na wyprzedzenie konkurencji.

Oczekiwania wobec chmury

Tylko 2 proc. spośród ankietowanych firm, które korzystają z chmury odpowiedziało, że nie spełniła ona ich oczekiwań. Pozostałe 98 proc. doceniło zalety cloud computingu (z czego 10 proc. wskazało, że chmura  zdecydowanie przekroczyła ich oczekiwania).

W chmurze polskie firmy poszukują przede wszystkim większej skalowalności i elastyczności (68 proc.) oraz prostszego zarządzania (50 proc.). Oszczędność kosztów (46 proc.) wskazano dopiero na trzecim miejscu. Dla 44 proc. ważnym czynnikiem jest uproszczenie architektury, a dla 36 proc. przyspieszenie innowacji. Ostatni wymieniony czynnik jest znacznie bardziej doceniany na bardziej dojrzałych chmurowo rynkach (np. USA, Europa Zachodnia). Zwrócił na to uwagę podczas webinarium Jakub Garszyński.

– Okazuje się, że do chmury publicznej większe zaufanie mają organizacje z kapitałem międzynarodowym. Korzystają z niej znacznie częściej niż przedsiębiorstwa będące w całości w polskich rękach. Co więcej, aż 88 proc. firm międzynarodowych, które już wdrożyły chmurę, planuje dalszą migrację w kolejnych trzech latach i przeniesienie do niej kluczowych systemów w ciągu najbliższych pięciu lat – mówi Jakub Garszyński.

Podobne różnice występują w przypadku kwestii bezpieczeństwa: tylko 9 proc. respondentów w Polsce postrzega cloud jako rozwiązanie, które zwiększy bezpieczeństwo danych, podczas gdy na zaawansowanych chmurowo rynkach nie jako zagrożenie, ale możliwość lepszego zabezpieczania danych.

(źr. Deloitte)
Motywacje

Zwiększenie skalowalności i dostępności do mocy obliczeniowych, to czynniki najbardziej motywujące firmy do migracji do chmury (54 proc. respondentów). Są one szczególnie istotne w branży e-commerce, zwłaszcza w okresach świątecznych zakupów czy obecnie – w rzeczywistości kowidowej pandemii.

Inne wymieniane powody skłaniające do wejścia w chmurę po raz pierwszy to:

  • optymalizacja kosztowa (51 proc. badanych),
  • swobodne zarządzanie dostępem do aplikacji i mocy obliczeniowej w chmurze (51 proc.),
  • zwiększenie szybkości działania - „time to market” (49 proc.).

Pozostałe wskazywane motywacje to:

  • tworzenie środowiska dla rozwoju innowacji technologicznych (48 proc.),
  • zwiększenie wydajności działania (44 proc.),
  • dostęp do danych w czasie rzeczywistym (43 proc.),
  • dostęp do nowych technologii (36 proc.),
  • zwiększenie bezpieczeństwa (34 proc.).

Co ciekawe, po pierwszych doświadczeniach z chmurą publiczną głównymi priorytetami stają się analityka i raportowanie w czasie rzeczywistym. To one wpływają na decyzje dotyczące poszerzania zakresu korzystania z chmury publicznej.

 

 
(źr. Deloitte)
 
Największa obawa – bezpieczeństwo danych

46 proc. badanych szefów IT, mimo ewidentnych korzyści z przeniesienia zasobów do chmury publicznej, nadal ma opory. Wątpliwości dotyczą przede wszystkim bezpieczeństwa (43 proc.). Badani obawiają się też trudności technicznych w obszarze integracji (38 proc.) i złożoności architektury systemów chmurowych (37 proc.).