Digitalizacja w telekomach: wzrost przychodów i wyższy CAPEX

Dzięki transformacji cyfrowej w najbliższych kilku latach sektor telekomunikacyjny odnotuje przyspieszenie wzrostu przychodów średnio o 3 proc. rocznie – to dobra wiadomość. Zła jest taka, że jednocześnie można oczekiwać wzrostu CAPEX operatorów z powodu konieczności wdrażania 5G i technologii optycznych (na rynkach rozwiniętych) oraz zwiększania zasięgu LTE (na rynkach wschodzących). To główne wnioski z badania „Digital transformation in telecoms” firmy konsultingowej Arthur D Little (ADL).

– Cyfrowa transformacja jest naturalnym procesem dla naszego sektora – podkreślali prezesi i członkowie zarządów największych polskich operatorów telekomunikacyjnych podczas dyskusji panelowej zorganizowanej przez firmę konsultingową ADL i kancelarię CMS. Na zdjęciu od lewej: Ireneusz Piecuch (CMS), Grażyna Piotrowska-Oliwa (Virgin Mobile), Joergen Bang-Jensen (Play), Maciej Nowohoński (Orange), Andreas Maierhofer (T-Mobile), Robert Redeleanu (UPC) i Karim Taga (ADL).
(źr. ADL)

Raport ADL powstał na podstawie badania przeprowadzonego w ponad 100 wiodących firmach telekomunikacyjnych na świecie oraz na podstawie analizy ponad 150 raportów finansowych różnych operatorów. Większość respondentów (73 proc.) badania uważa, że transformacja cyfrowa przyczyni się do wzrostu wartości sektora telekomunikacyjnego – w latach 2017-2022 średnio o 3 proc. rocznie, według szacunków ADL. Niestety, jednocześnie w tym okresie również wskaźnik CAPEX będzie rósł w znacznie szybszym tempie, co oznacza zmniejszenie wolnych przepływów pieniężnych, a tym samym presję na dywidendę.

W panelu dyskusyjnym prowadzonym przez Ireneusza Piecucha z CMS, udział wzięli: Grażyna Piotrowska-Oliwa, CEO, Virgin Mobile Polska, Andreas Maierhofer, CEO T-Mobile Polska, Robert Redeleanu, CEO UPC Polska i Węgry, Jørgen Bang-Jensen, CEO P4, Maciej Nowohoński, CFO Orange Polska i Karim Taga z ADL Austria.

Wpływ cyfryzacji na branżę telekomunikacyjną

Całkowite stopy zwrotu z akcji telekomów (zwłaszcza w Europie) są niskie. Inwestorzy już przyglądają się sektorowi telekomunikacyjnemu z pewną powściągliwością, a wzrost wartości odnotowywany przez niektóre firmy wynika głównie z transakcji typu M&A (np. TDC, ComHem, Telenor) – przestrzegają analitycy ADL.

Dlatego też digitalizacja może być postrzegana jako remedium zarówno na problemy związane z kosztami (zwłaszcza w obszarze obsługi klienta, sprzedaży, zarządzania siecią i zaplecza), jak i z  nowymi źródłami przychodów (analiza danych, sztuczna inteligencja, wirtualizacja, rozszerzona rzeczywistość, IoT). I tak na przykład Telefonica pokłada spore nadzieje w platformie Aura, wykorzystującej analizę danych i uczenie maszynowe w kształtowaniu relacji z klientami. TELE 2 wykorzystuje metodykę tzw. zwinnego zarządzania procesami (ang. agile management processes), a EE używa rozszerzonej rzeczywistości (ang. augmented reality) do utrzymania swojej sieci i ograniczeniu przerw w transmisji.