AKCJA SPOŁECZNA

Jak Sferia o 800 MHz walczyła

Urząd Komunikacji Elektronicznej udostępnił nam decyzję o umorzeniu postępowania z wniosku Sferii o przedłużenie rezerwacji częstotliwości radiowych z zakresu 816-821 MHz i 857-862 MHz. Postępowanie administracyjne zostało sfinalizowane ostatecznie 25 marca br. (w dniu doręczenia do wnioskodawcy). Udostępniona treść decyzji nie zawiera przełomowych informacji, jakie nie znane byłyby wcześniej opinii publicznej. Niemniej interesujące jest przeczytać, jak toczyła się najciekawsza sprawa częstotliwościowa ubiegłego roku i jakie były intencje Sferii.

Wniosek o przedłużenie rezerwacji operator złożył pod koniec czerwca, a o rozłożenie wyznaczonej przez UKE płatności w wysokości 1,726 mld zł w październiku ubiegłego roku. Sferia deklarowała uiszczenie całej kwoty w 15 równych ratach po 115 mln zł rocznie do końca trwania rezerwacji. We wniosku operator napisał również, że jeżeli regulator nie przystanie, to Sferia wycofuje wniosek o przedłużenie rezerwacji.

Operator uzasadniał swój wniosek o płatności ratalne tym, że Prawo telekomunikacyjne (Pt) nie przesądza, iż nie jest to możliwe. Sferia uzasadniała go również przepisami Ordynacji podatkowej. Prezes UKE nie czuł się jednak w prawie do uzgodnienia trybu płatności wbrew praktyce ostatnich kilkunastu lat. Płatności ratalne zostały co prawda w 2001 r. ustalone za rezerwacje UMTS (2100 MHz), które operatorzy mobilni wciąż jeszcze spłacają. Taki tryb płatności nie zdarzał się potem.

Sferia zaproponowała również skrócenie okresu rezerwacji i adekwatne do tego obniżenie płatności, ale UKE co prawda godził się na przydział krótszy niż 15 lat, ale nie widział możliwości obniżenia opłaty, której wyznaczanie opisuje Pt.

Ponieważ Sferia odwoływała się od decyzji UKE, to postępowanie przeciągnęło się na rok bieżący. W styczniu Sferia wysunęła, że skoro procedowana już w parlamencie nowelizacja Pt umożliwia skrócenie okresu rezerwacji i obniżenie opłaty, to operator chciałby skorzystać z takiej możliwości (wnosił również o zawieszenie postępowania).

Ciekawe, że Sferia proponowała rezerwację minimum na 2 lata, a maksymalnie do czasu rozdysponowania zakresu 700 MHz (wedle wniosku: na „kilka lat”). Dzisiaj przewiduje się rozdział pasma 700 MHz do roku 2022, co oznaczałoby rezerwację 800 MHz dla Sferii na 4 lata, a więc opłatę w wysokości 460 mln zł.

Zasadniczo UKE w ogóle nie rozpatrywał tej propozycji, bo finalnie stanął na stanowisku, że skoro nie zgodził się na rozłożenie płatności na raty, to Sferia wycofuje wniosek o przedłużenie rezerwacji, co kończy całe postępowanie administracyjne. W uzasadnieniu decyzji o umorzeniu regulator odniósł się do wniosku Sferii i stwierdził, że wydaje decyzję na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a nie procedowanych jeszcze ustaw (Sferii doręczono decyzję UKE w dniu, w którym Prezydent podpisał nowelizację Pt).

W kontekście trwającego równolegle postępowania arbitrażowego mniejszościowych udziałowców Sferii przeciwko rządowi RP, warto zauważyć, że w okresie od 7 lutego do 1 marca br. dosyć szybka wymiana dokumentów między regulatorem i operatorem zamarła. 26 lutego trybunał arbitrażowy ogłosił wyrok na korzyść rządu RP, a 12 marca UKE wydał decyzję o umorzeniu postępowania.

Decyzja DZC.WAP.514.44.2018.91