REKLAMA

Koszty realizacji obowiązków winno refundować państwo

W Ministerstwie Cyfryzacji trwają bardzo intensywne prace legislacyjne nad projektem ustawy Prawo komunikacji elektronicznej (PKE), która w grudniu 2020 r. ma zastąpić obowiązującą od 2004 r., wielokrotnie nowelizowaną ustawę z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Pt).

(źr. SayF)

Na temat tego projektu od jakiegoś czasu głośno się zrobiło w środowisku telekomunikacyjnym i już wiele napisano na temat nowych regulacji. Postanowiliśmy również włączyć się do dyskusji i zabrać głos w temacie mało poruszanym a dotyczącym obowiązków przedsiębiorców telekomunikacyjnych na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa, bezpieczeństwa i porządku publicznego. Szczególną uwagę pragniemy zwrócić na część obowiązków związanych z udostępnianiem organom administracji rządowej informacji stanowiącej tajemnicę telekomunikacyjną.

Projektowania PKE, to idealny czas na poprawienie przepisów regulujących sprawy bezpieczeństwa w telekomunikacji oraz realizację zadań w zakresie bezpieczeństwa przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych. Pierwsza ustawa Prawo telekomunikacyjne wydana została w 2000 r. a zastąpiono ją nową legislacją w 2004 r. Następna okazja może się trafić dopiero za kilkanaście lat.

Regulacja spraw związanych z szeroko pojętym bezpieczeństwem jest przedsięwzięciem bardzo trudnym. Przeplatają się tu zagadnienia techniczne, prawne oraz właściwości podmiotów uczestniczących w procesie realizacji obowiązków – podmiotów, na rzecz których są realizowane obowiązki, oraz (a może przede wszystkim) interesy biznesowe przedsiębiorców telekomunikacyjnych.

Poniżej przedstawiamy nasze rekomendacje, dotyczące współpracy organów administracji publicznej z przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi w tym rekompensaty kosztów ponoszonych przez przedsiębiorców realizujących obowiązki na rzecz państwa.

Rekomendacje te wynikają z wieloletnich doświadczeń zdobytych w trakcie pracy zawodowej w urzędach administracji publicznej oraz w czasie praktycznej realizacji, między innymi, omawianych zagadnień wykonywanych przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych.

Zarówno aktualna ustawa Prawo telekomunikacyjne jak i projektowane PKE poświęcają dużo miejsca na określenie obowiązków przedsiębiorców telekomunikacyjnych, natomiast niewiele uwagi (i zapisów) poświęcono obowiązkom organów administracji publicznej w relacjach z tymi przedsiębiorcami. Dlatego proponujemy uzupełnić PKE o przepisy uszczegóławiające obowiązki tych organów w ramach współpracy z przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi.

W ramach współpracy organów administracji publicznej z przedsiębiorcą telekomunikacyjnym proponujemy:

1) stworzyć punkt informacyjny dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych (lub rozszerzyć obecnie istniejące), w których udzielana będzie informacja m. in. z zakresu obronności, cyberbezpieczeństwa, ochrony tajemnicy telekomunikacyjnej itp.

REKLAMA