REKLAMA

Koszty realizacji obowiązków winno refundować państwo

Z praktyki zaś wynika, że kary o wysokości przekraczającej 30 tys. zł są rzadkością. Zatem rachunek ekonomiczny może przeważyć nad obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa.

Przedsiębiorca telekomunikacyjny jest jedynym przedsiębiorcą, na którego nałożono tak wiele zadań i obowiązków, które – według aktualnego stanu prawnego – musi realizować na własny koszt,. Wyobraźmy sobie, że nałożono na różne podmioty obowiązek świadczeń na rzecz organów administracji publicznej: np. piekarnie, zakłady mięsne itp. dostarczają swoje wyroby do wskazanych jednostek administracyjnych NA WŁASNY KOSZT. Dlaczego podmioty inne niż przedsiębiorca telekomunikacyjny nie świadczą na własny koszt usług na rzecz administracji publicznej? Nawet niektóre świadczenia w związku z realizacją zadań obronnych realizowane są na koszt państwa.

Ustawa z dnia 23 sierpnia 2001 r. o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców przewiduje pokrycie kosztów ponoszonych przez przedsiębiorców w związku z realizacją zadań obronnych. Projekt nowelizacji tej ustawy z lat 2016 – 2017 przewidywał ulgi podatkowe dla podmiotów realizujących zadania na rzecz obronności.

Przedsiębiorstwa transportowe, które świadczące przewozy osób objętych ustawowymi ulgami, otrzymują rekompensatę ulg przewozowych. Dlaczego więc przedsiębiorca telekomunikacyjny traktowany jest inaczej?

Nie ulega żadnej wątpliwości, że przedsiębiorca telekomunikacyjny powinien być raczej traktowany specjalnie. Jak widać przy okazji działań związanych ze zwalczaniem skutków pandemii, to dzięki przedsiębiorcom telekomunikacyjnych mamy kontakt ze sobą, a gospodarka na zwolnionych obrotach, ale może funkcjonować. Specjalne traktowanie powinno również dotyczyć rekompensat za wykonywanie działalności telekomunikacyjnej często w trudnych warunkach.

[tytuł od redakcji]

AUTOR

Ekspert w dziedzinie prawa telekomunikacyjnego, informacji niejawnych i ochrony danych osobowych z ponad 40-letnim doświadczeniem. Od 20 lat zajmuje się tematyką bezpieczeństwa i obronności w zakresie rozwiązań praktycznych oraz doradztwa merytorycznego, przez 7 lat jako Główny Specjalista w Ministerstwie Infrastruktury i w UKE m.in. współtworzył przepisy prawa telekomunikacyjnego, zajmował się przygotowaniem obronnym dla branży telekomunikacyjnej i pocztowej. Posiada najwyższe poświadczenia bezpieczeństwa – krajowe i międzynarodowe. Jest stale obecny na konferencjach branży telekomunikacyjnej w roli prelegenta i doradcy, na co dzień wiedzą i doświadczeniem dzieli się z ramienia SayF. Absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Łączności w Zegrzu i Uniwersytetu Techniczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy.