REKLAMA

Mali operatorzy obiecują 1 mld zł na inwestycje

W latach 2014 -2020 operatorzy z sektora MSP będą w stanie wygenerować w ramach wkładu własnego 1 mld zł na inwestycje w infrastrukturę, jeśli w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC) zarezerwowane zostanie dla nich 30 proc. środków na budowę sieci – to jeden z wniosków raportu "Projekty szerokopasmowe z dofinansowanie UE" przygotowanego przez Krajową Izbę Komunikacji Ethernetowej, który podsumowuje doświadczenia projektów 8.4 POIG w latach 2007-2013. Należy pamiętać, że KIKE jest zrzeszeniem i reprezentuje interesy takich właśnie małych operatorów.

KIKE walczy o to, by podobnie jak w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka w latach 2007-2013, także w POPC znalazła się dla lokalnych ISP dedykowana pula środków, która wesprze ich inwestycje w białych plamach. Te postulowane 30 proc. to około 300 mln euro, a więc o 100 mln euro więcej niż kwota w 8.4 POIG. Problem w tym, że decydenci w rządzie nie przewidują wydzielenia takiej puli, o czym mówiła m.in. Małgorzata Olszewska, wiceminister administracji i cyfryzacji w wywiadzie dla TELKO.in. Stawia na wolną konkurencję o środki między operatorami różnego "kalibru". KIKE nie ukrywa, że to ją niepokoi, a zdaniem izby może wynikać z niewłaściwej oceny dorobku i potencjału lokalnych ISP.

Opracowanie przygotowane przez Izbę ma pokazać w dobrym świetle działania inwestycyjne podejmowane przez operatorów z sektora MSP i ich potencjał inwestycyjny. Autorzy raportu przyznają uczciwie, że nie roszczą sobie prawa do ujęcia problemu w sposób całościowy i całkowicie obiektywny. Podkreślają, ze prezentują subiektywny punkt widzenia, ale podjęli się dokonania analizy m.in. dlatego, że nie robi tego Władza Wdrążająca Programy Europejskie, która na swych stronach dane o 8.4 POIG przedstawia w sposób chaotyczny i niekompletny. Nie prowadzi np. regularnego raportowania realizacji projektów szerokopasmowych.

Według KIKE, patrząc na historię programu 8.4 POIG, dopiero od 2011 r. można mówić o profesjonalizacji działania ze strony instytucji za niego odpowiedzialnych. Dopiero wówczas udało się wypracować sensowne zasady oceny wniosków i rozdzielania środków. Aby do tego doszło WWPE został w 2010 r. zalana liczbą około 200 wniosków, które miały na celu tylko zablokowanie obszarów białych plam (casus spółki Profit Group). Zmiana zasad dotowania szybko zaowocowała wzrostem liczby składanych wniosków w konkursach 8.4 POIG.

8.4 POIG w liczbach

Raport przytacza nieco danych (częściowo już przez nas publikowanych) na temat realizacji 8.4 POIG. Do połowy maja tego roku w  ramach programu podpisano w sumie 644 umów o dofinansowanie na łączną kwotę bliska 986,4 mln zł. Ale planowane było podpisanie jeszcze 11 umów, co zwiększy ich liczbę do 655.

Z drugiej strony, rozwiązano 79 umowy o dofinansowanie na blisko 161 mln zł, z których ponad połowa dotyczyła projektów spółek z kręgu Profit Group., a reszta (około 30 umów) z woli beneficjentów z uwagi na złą kondycje finansową, skupienie na innych projektach, czy obawy o niezrealizowanie inwestycji.