Mniejsze Multimedia miały w 2021 r. zysk netto

O niemal 267,2 tys. spadła w 2021 r. liczba usług świadczonych przez Multimedia Polska i na koniec ub.r. wynosiła 1319,4 tys. - wynika z raportu rocznego kablowego operatora złożonego w KRS.

Liczba usług wideo spadła o niemal 167 tys. do 743,9 tys., usług szerokopasmowego dostępu do internetu o 84,4 tys. do 394,1 tys., a usług telefonicznych o 15,8 tys. do 181,5 tys. W końcu ub.r. operator miał 571,9 tys. klientów, o ponad 107 tys. mniej niż 31 grudnia 2020 r. Za spadki w części odpowiada odpowiada wyodrębnienie sieci w ośmiu miastach do osobnych, nie powiązanych z Multimediami spółek, które wystawiono - co nakazał UOKiK godząc się na przejęcie Multimediów przez Vectrę - na sprzedaż.

Multimedia i klientów i RGU traciły także w 2020 r. i 2019 r.

Przychody operatora spadły w 2021 r. o 11,4 proc. do 550,6 tys. zł. Przychody osiągnięte ze sprzedaży usług abonentom w ub.r. wyniosły nieco ponad 518 mln zł, co oznacza, że były o 11 proc. niższe niż rok wcześniej. Przychody z usług międzyoperatorskich spadły o 33 proc. do 10,8 mln zł. Na obniżenie przychodów miało wyodrębnienie sieci w ośmiu miastach do osobnych, nie powiązanych z Multimediami spółek, które wystawiono - co nakazał UOKiK godząc się na przejęcie Multimediów przez Vectrę - na sprzedaż.

Ubiegły rok przyniósł też ponad 13-proc.spadek kosztów operacyjnych. Kwotowo największe spadki odnotowano w wydatkach na usługi obce (o 20,8 mln zł) i wynagrodzenia (o 17,1 mln zł).

W ub.r. operator wypracował 254,4 mln zł EBITDA (rok wcześniej - 275,7 mln zł), 42,0 mln zł zysku operacyjnego (w 2020 r. - 36,6 mln zł) i 6,7 mln zł zysku netto (rok wcześniej miał 15,2 mln zł straty netto).

W sprawozdaniu finansowym Multimedia zasygnalizowały co działo się w spółce w I kwartale. Zrobiły to, by uzasadnić dlaczego zarząd mimo ujemnych kapitałów własnych spółki nie widzi zagrożenia dla kontynuowania działalności. Operator ujawnił więc, że przychody w I kwartale 2022 r. były o 17,1 mln niższe niż w tym samym okresie 2021 r. Jak wyjaśniono, spadek „spowodowany był głównie wydzieleniem części biznesu do jednostek zależnych (wartość przychodów w spółkach wydzielonych wyniosła 13,3 mln zł). Ponadto poziom środków pieniężnych spadł o 39,9 mln zł do 17,9 mln zł”. - Spadek stanu środków pieniężnych wynikał głównie z faktu udzielenia pożyczki jednostce powiązanej - tłumaczy zarząd Multimediów.

Spółka informuje też, że w maju br. dostała wyniki prowadzonej przez Naczelnika Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gdyni kontroli rozliczeń podatkowych za 2018 r. PUSC wyliczył, że spółka zaniżyła podatek o 385 tys. zł. Zarząd Multimediów nie zgadza się z tymi ustaleniami.

Ze sprawozdania finansowego wynika, że spółka nadal nie zaczęła wymiany dekoderów, które mają niezgodne z umowami z dostawcami treści zabezpieczenia przed niedozwolonym kopiowaniem i powielaniem. Na dzień sprawozdania finansowego klienci operatora mieli ok. 195 tys. takich urządzeń (tyle samo co rok wcześniej), a ich wymiana - na którą w kwietniu 2020 r. zgodziła się rada nadzorcza - kosztować ma 55 mln zł.

W porównaniu z 2020 r. średnie zatrudnienie w Multimediach w ub.r. spadło o 314 osób do 1147 osób. Najbardziej - o 186 osób do 708 osób - w dziale sprzedaży.

Sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie z działalności