REKLAMA

Multimedia z mniejszą stratą netto

O blisko 41 tys. spadła w 2020 r. liczba usług świadczonych przez Multimedia i na koniec ub.r. wynosiła 1586,6 tys. RGU – wynika z opublikowanego właśnie w KRS raportu rocznego operatora kablowego przejętego na początku ub.r. przez Vectrę.

W całym 2020 r. liczba usług wideo spadła o 29,1 tys. do 910,9 tys. usług szerokopasmowego dostępu do internetu zmniejszyła się o 6 tys. do 478,5 tys., a usług telefonicznych o 5,7 tys. do 197,2 tys.

W kocu ub.r. operator świadczył usługi 679 tys. klientów (o 16 tys. mniej niż rok wcześniej), z których 301,2 tys. korzystało z dwóch usług, a 97,9 tys. z trzech i więcej.

Multimedia RGU i klientów traciły także w 2019 r.

Przychody Multimediów w 2020 r. wzrosły o 1,1 proc. do 621,3 mln zł. Przychody z usług telekomunikacyjnych i wideo spadły do 587,2 mln zł z 598,7 mln zł w 2019 r., w tym przychody ze sprzedaży usług dla abonentów zmniejszyły się o 2,6 mln zł do 581,1 mln zł, a przychody ze sprzedaży międzyoperatorskiej wzrosły o nieco ponad 1 mln zł do 16,1 mln zł.

Multimedia miały w ub.r. nie tylko dodatnie EBITDA (275,7 mln zł, wzrost o 20,3 proc. w porównaniu z 2019 r.), ale także wykazały zysk operacyjny (36,6 mln zł; rok wcześniej 12,3 mln zł straty). Za sprawą niższych o blisko 100 mln zł kosztów finansowych strata netto zmalała do 15,2 mln zł z niemal 136 mln zł w 2019 r.

W 2020 r. zadłużenie długoterminowe spółki w bankach spadło do 1,2 mld zł z 1,35 mld zł rok wcześniej, a krótkoterminowe z 249,0 mln zł w 2019 r. do 62,1 mln zł na koniec 2020 r. Z tytułu spłaty udzielonych poprzednim właścicielom pożyczek w 2020 r. do kasy spółki wpłynęło 368,7 mln zł (rok wcześniej 2,9 mln zł).

Po stronie kosztowej widać mocne ograniczenie wynagrodzeń, które wyniosły 46,4 mln zł wobec 83,5 mln zł rok wcześniej. Spółka wyjaśnia, że spadek tej pozycji kosztów wynikał z faktu, że w 2019 r. wypłacono dodatkowe wynagrodzenia z tytułu sprzedaży akcji Multimediów i organizacji refinansowania. W końcu ub.r. spółka zatrudniała 1461 osób, o 15 mniej niż rok wcześniej.

Sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie z działalności