REKLAMA

Operatorzy będą szukać przewag konkurencyjnych w obszarach IT

W przypadku wdrożenia w Orange założone cele zostały osiągnięte – z systemu wydzielono środowisko hurtowe, a dla operatora stworzona została baza do tworzenia ofert konwergentnych.

Jakie błędy popełnia się lub można popełnić prowadząc projekt transformacji, taki jak migracja do nowego systemu billingowego?

Często przyjmuje się, że w projektach transformacji cyfrowej powinno nastąpić identyczne odwzorowanie starych, wykorzystywanych do tej pory, funkcjonalności w nowym środowisku. Trzymając się kurczowo tego złożenia, często zapomina się o celu biznesowym wdrożenia, bo zespół projektowy koncentruje się na samej technologii i funkcjonalnościach.

Inna kwestia, która bywa istotnym wyzwaniem, to zbędne dane, których nie ma sensu przenosić do nowego systemu, jeśli nie zostaną odpowiednio uporządkowane i oczyszczone. W praktyce prawie nigdy nie jest tak, że można je po prostu skopiować z systemu A do systemu B.

Z wieloletnich doświadczeń Asseco wynika, że przeprowadzając transformację cyfrową trzeba przede wszystkim jasno określić cel biznesowy i wyznaczyć wewnętrznego promotora, który nie powinien być przedstawicielem działu IT. Najlepiej, aby była to osoba wyznaczona  przez zarząd firmy z jednoznaczną wizją tego co chce osiągnąć. Zadaniem działu IT jest wspomaganie realizacji celów (w tym projektowych) i udzielanie podpowiedzi dla pewnych rozwiązań.

Czy regułą jest, że dziś w sektorze telekomunikacyjnym, gdy operator decyduje się na przeprowadzenie projektu transformacji cyfrowej, to odbywa się to w modelu chmurowym?

Rynek telekomunikacyjny jest mocno konkurencyjny i w walce o klienta jeszcze długo duże telekomy będą starały się zachować strategiczne zasoby IT u siebie. Z kolei, aby móc zwiększyć elastyczność w wybranych obszarach, będą korzystać z systemów chmurowych. To zjawisko można określić jako informatykę dwóch prędkości – chmura będzie coraz szerzej wykorzystywana do obsługi standardowych procesów, a własne zasoby stosowane tam, gdzie będą mogły zapewnić przewagi konkurencyjne. 

W jakie rozwiązania technologiczne będą, według pana, w najbliższych latach inwestować operatorzy?

Głównym obszarem będzie wdrażanie systemów umożliwiających prowadzenie rozliczeń w czasie rzeczywistym i rozwiązań samoobsługowych, by rozszerzać możliwości klientów w kupowaniu kolejnych, coraz bardziej skomplikowanych usług. Wykorzystywana w tym celu będzie sztuczna inteligencja, która umożliwi podpowiadanie abonentom, jaka usługa z portfolio operatora może być dla nich przydatna – w danym momencie i miejscu – z uwzględnieniem tzw. kontekstu (patrz projekt AVAGAT realizowany w Asseco z NCBiR).

Dziękujemy za rozmowę.

rozmawiał Marek Jaślan

Materiał powstał w ramach cyklu „CYFROWA TRANSFORMACJA TELEKOMÓW”, którego partnerem jest Asseco Poland.

W cyklu czytaj także:

1. Lokalni operatorzy mogą zawalczyć o klienta
2. Czy uda się spiąć biznes w sieciach POPC?
3. Pierwsza połowa roku może być przełomowa dla operatorów w Polsce