Sieci szerokopasmowe wymagają kompetencji cyfrowych

W 3. konkursie Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa złożonych zostało 87 wniosków na wszystkie 33 obszary konkursowe. NASK rozpoczyna budowę Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. To niewątpliwie optymistyczne akcenty w procesie cyfryzacji Polski w tym roku. Jednakże sama budowa szerokopasmowej infrastruktury teleinformatycznej to za mało.Sztuką jest ją po wybudowaniu utrzymać oraz mieć pomysły na wykorzystanie. Tym bardziej, że wciąż cierpimy na deficyt kompetencji cyfrowych. To kluczowe kwestie, o których dyskutowano podczas panelu „Szerokopasmowy internet w Europie i w Polsce”, zorganizowanego w ramach Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach (14-16 maja).

Od lewej: Katarzyna Śledziewska (DELab, Uniwersytet Warszawski), Eugeniusz Romański (Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego), Dominik Kopera (Ministerstwo Cyfryzacji), Wojciech Kamieniecki (NASK PIB), Jerzy Kalinowski (KPMG), Sebastian Grabowski (Orange), Agnieszka Gładysz (UKE), Maciej Bułkowski (UM woj. warmińsko-mazurskiego), Przemysław Kurczewski (Emitel).
(źr. Europejski Kongres Gospodarczy)

Uczestnicy panelu dzielili się doświadczeniami z wdrażania szerokopasmowej infrastruktury, wymieniali napotykane (liczne) przeszkody oraz wskazywali szanse na przyspieszenie cyfryzacji.

„Dlaczego sieci światłowodowe (obecnie dostępne w Polsce na poziomie 25 proc.) są tak ważne?” – kluczowe pytanie na początku dyskusji zadał prowadzący panel Przemysław Kurczewski, członek Rady Nadzorczej Emitela.

Choć trudno o model naukowy i metodologie precyzyjnie pokazujące, jak inwestycje w światłowody wpływają na wzrost gospodarczy, to z przeprowadzonych tzw. metaanaliz wynika, że jeżeli inwestycje w ICT wzrastają o 10 proc., to PKB rośnie średnio o 0,05 proc. (według tych założeń, przyjmując polski PKB na poziomie 2 bln zł, ICT daje 10 mld zł wzrostu PKB) – szacowała Katarzyna Śledziewska, dyrektor zarządzający DELab na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Przytoczyła też wyniki krajowych badań przeprowadzonych przez DeLab we współpracy z PKO SA, które pokazały, że tylko niecałe 20 proc. polskich przedsiębiorców zamierza inwestować w ICT.

Jak pokazują statystyki Eurostatu, Polska pozostaje na ostatnim miejscu pod względem wykorzystywania technologii cyfrowych. Jednolity rynek cyfrowy, to otwarty rynek. Jeżeli nie nadrobimy zaległości, to przegramy. Zdaniem szefowej DELab, największe bariery w rozwoju stosowania ICT w Polsce to:

  • brak zachęt dla przedsiębiorstw do wykorzystywania ICT,
  • niedostateczne kompetencje cyfrowe wśród pracowników wynikające z obecnego kształtu systemu edukacyjnego (w Europie średnio 30 proc. ma wysokie kompetencje cyfrowe, w Polsce zaledwie 13 proc.),
  • ograniczony dostęp do szerokopasmowego internetu powyżej 30 Mb/s (wg statystyk z 2017 r.: w Polsce dostęp ma tylko co 6. przedsiębiorstwo, w UE średnio co 3.).

W obecnym programie operacyjnym Polska Cyfrowa na budowę sieci dostępowych mamy kwotę ponad 1 mld euro z możliwością zwiększania poprzez przesunięcia środków z drugiej osi. Liczymy, że po trzecim naborze będziemy mieć całą Polskę jako ogromny telekomunikacyjny plac budowy przede wszystkim sieci światłowodowych (ponad 90 proc. planowanej infrastruktury) – mówił Dominik Kopera, zastępca dyrektora Departamentu Telekomunikacji w Ministerstwie Cyfryzacji (MC), oceniając dotychczasowe postępy w realizacji projektów w ramach Agendy Cyfrowej.