REKLAMA

Voice Net w sporze z wójtem Tryńczy o projekt POPC

Rzeszowska firma Voice Net, która w ramach 1.1 POPC realizuje projekt budowy sieci światłowodowej na terenie 108  gmin w woj. podkarpackim, musiała zawiesić budowę sieci w gminie Tryńcza. Jak twierdzi, ze względu na nieprzychylną postawę wójta gminy Ryszarda Jędrucha. Ten odpowiada, że zarzuty ponoszone przez Voice Net są nieprawdziwie. Uważa to za zniesławienie i zapowiada, że podejmie kroki prawne  w ochronnie dóbr osobistych.

 

Gmina Tryńcza położona jest w Kotlinie Sandomierskiej, w obrębie dużej jednostki geologicznej zwanej Zapadliskiem Przedkarpackim na terenie powiatu przeworskiego w województwie podkarpackim. W 9 sołectwach mieszka tam 8,5 tys. osób.
(źr. Urząd Gminy Tryńcza)

Voice Net przypuszcza, że utrudniający jego inwestycję w Tryńczy Ryszard Jędruch, który w 2018 r. został wybrany wójtem roku w Polsce, stara się chronić interesy miejscowej firmy Global  Polska. Voice Net twierdzi, że do tej pory jego inwestycje z POPC na Podkarpaciu przebiegły sprawnie i bez zakłóceń, a sytuacja w Tryńczy jest dla operatora niezrozumiała i trudna do zaakceptowania.

Sieć światłowodowa Voice Netu, zgodnie z planem, ma objąć swoim zasięgiem wszystkie placówki oświatowe na terenie gminy Tryńcza oraz większość gospodarstw domowych.

Tymczasem – jak twierdzą przedstawiciele  Voice Netu – wójt  gminy  Tryńcza od pewnego czasu odmawia  inwestorowi zgód  na podwieszenie kabla światłowodowego na słupach PGE i Orange znajdujących  się na działkach  gminnych. Dziwi ich to, ponieważ (według nich) takie zgody są przez wójta udzielane bez zastrzeżeń innej działającej na terenie gminy Tryńcza firmie, mianowicie Global Polska. To operator, który – jak wynika z informacji na jego stronie internetowej – obecnie świadczy usługi w technologii radiowej o przepływności do 12 Mb/s.

W odpowiedzi na opublikowany w dniu 2 kwietnia 2020 r. w TELKO.in tekst inspirowany przez pracowników firmy Voice Net pragnę podnieść, że zawarte w nim pod moim adresem, – jako wójta Gminy Tryńcza zarzuty są nieprawdziwe, godzą w moje dobre imię a jedynym celem tej publikacji jest zaspokajanie partykularnych interesów firmy Voice Net pozostających w wyraźnej sprzeczności z dobrem społeczności lokalnej Gminy Tryńcza. Chroniąc swoje dobre imię Wójt Gminy Tryńcza zlecił Kancelarii Adwokackiej – adwokata Jana Znamca z Krakowa prowadzenie spraw o ochronę dóbr osobistych i zniesławienie.

Przede wszystkim należy stanowczo stwierdzić, że Wójt Gminy Tryńcza nigdy nie utrudniał i nie utrudnia inwestorom realizacji jakichkolwiek inwestycji na terenie Gminy Tryńcza, a w szczególności inwestycji celu publicznego, którą jest budowa instalacji światłowodowej przez spółkę Voice Net S.A. w Rzeszowie

tak przedstawia swój punkt widzenia w piśmie do redakcji TELKO.in wójt Ryszard Jędruch.

Voice Net zauważa jednak, że na początku realizacji projektu gmina wydawała inwestorowi zgody, nawet na budowę podbudowy słupowej na działkach do niej należących, jednak od pewnego czasu wstrzymała ich wydawanie. Według firmy, takie postępowanie wójta gminy jest niezgodne z obowiązującymi  przepisami prawa i działa na szkodę mieszkańców gminy, narażając jednostkę na „wielomilionowe odszkodowania”.

REKLAMA