REKLAMA

Voice Net w sporze z wójtem Tryńczy o projekt POPC

Wójt Tryńczy widzi to jednak inaczej. Twierdzenia Voice Netu, że nie uwzględnił wniosków dotyczących budowy sieci światłowodowej w Gminie Tryńcza są, według niego, nieprawdziwe. Zwraca uwagę, że wniosek operatora  przewidywał wielokrotne przecinanie pasa drogowego przez sieć napowietrzną, co nie odpowiada standardom tego typu inwestycji i w sposób ewidentny stwarza zagrożenie dla użytkowników dróg gminnych. W jego opinii, standardem jest prowadzenie sieci w formie kanałów pod drogą, a nie linią napowietrzną. A w przypadku Voice Netu wybór tej drugiej opcji, podyktowany jest jedynie chęcią zmniejszenia kosztów realizacji inwestycji.

Ryszard Jędruch zdobył tytuł Wójta Roku 2018. Ogólnopolski konkurs organizowany jest przez Redakcję Audycji Rolnych TVP i objęty był patronatem honorowym Prezydenta RP.
(źr. Ministerstwo Rolnictwa)

Artykuł zamieszczony na stronie w dniu 02-04-2020 r. jest stronniczy pełen półprawd i bezpodstawnych oskarżeń. Wójt Gminy Tryńcza nie miał możliwości wydać rozstrzygnięcia w przedmiocie podłączenia sieci światłowodowych budowanych przez spółkę Voice Net. SA., ponieważ inwestor do dnia dzisiejszego nie przedstawił do zaopiniowania koncepcji wykonania przyłączy światłowodowych do obiektów placówek oświatowych.

Wskazać należy, że złożone w latach 2018 i 2019 wnioski inwestora w przedmiocie budowy instalacji światłowodowej spotkały się z przychylnością organu administracji. Spółka Voice Net S.A obecnie na podstawie umowy dzierżawy korzysta ze słupów należących do gminy w celu wykonywania działalności gospodarczej, dlatego zaprezentowane w artykule stanowisko w sposób jaskrawy pozostaje w sprzeczności z rzeczywistością

pisze w swym stanowisku Ryszard Jędruch.

Rzeszowski ISP nie zaprzecza, że na terenie gminy działa już inny operator telekomunikacyjny, ale że budował tylko tam, gdzie było opłacalne i korzystne. Voice Net natomiast buduje sieć do wszystkich gospodarstw domowych na terenie gminy objętych działaniem, a co więcej z wybudowanej sieci będzie mógł korzystać każdy z operatorów, w tym również firma Global Polska.

Zauważa też, że ISP z Tryńczy nie wyraża chęci współpracy i celowo utrudnia  działania inwestora na terenie gminy, np. namawiając mieszkańców do tego, aby nie udzielali zgód na budowę sieci światłowodowej Voice Netowi.

Według Voice Netu, wójt gminy w tych działaniach wspiera Global Polska, który ma swą siedzibę w budynku urzędu. Po tym jak gmina odrzuciła wiele wniosków, inwestor wielokrotnie próbował umówić spotkanie z wójtem. Ten jednak miał celowo unikać spotkań z przedstawicielami Voice Netu. Po długich staraniach i wielu próbach w końcu udało się umówić spotkanie, na które jednak przybył także prezes Global Polska Tomasz Zapłaciński. Gdy został wyproszony, wójt już nie chciał rozmawiać z przedstawicielami Voice Net o sprawach merytorycznych związanych z inwestycją, a „zaczął grozić firmie używając wulgaryzmów”.  Miała to być reakcja na zarzuty przedstawiciela Voice Netu na opieszałość działania urzędu.

Zarzutami o sprzyjanie firmie Global Polska wójt Tryńczy czuje się szczególnie dotknięty. Uważa, że są bezpodstawne, niepoparte jakimikolwiek dowodami. Podkreśla, że publikowanie treści zawierających tego typu stanowisko stanowi naruszenie dóbr osobistych wójta gminy i w tej kwestii podjęte zostały już stosowne działania prawne.