REKLAMA

Voice Net w sporze z wójtem Tryńczy o projekt POPC

Podkreśla, że fakt posiadania przez jakakolwiek firmę siedziby w budynku sąsiadującym z siedzibą  Urzędu Gminy, gdzie znajdują się lokale do wynajęcia, w żadnym wypadku nie stanowi o jej faworyzowaniu. Wyjaśnia, że obecnie gmina posiada w zasobie nieruchomości lokale przeznaczone do wynajęcia. Deklaruje, że nie ma żadnych przeszkód, aby taki lokal został również wynajęty przez firmę Voice Net.

– Wójt Gminy Tryńcza nigdy nie unikał spotkania z przedstawicielami spółki Voice Net. 6 marca, kiedy doszło do takiego spotkania, odbyło się ono w nerwowej atmosferze, którą notorycznie podsycali przedstawiciele spółki Voice Net, nieustannie prowokując i obrażając osoby w nim uczestniczące. Z zachowania przedstawicieli spółki Voice Net w sposób jednoznaczny wynikało, że ich jedynym celem jest zmuszenie władz Gminy Tryńcza do wydania korzystnych dla nich decyzji bez względu na dobro społeczności lokalnej – pisze wójt gminy Tryńcza.

Inaczej też od Voice Netu przedstawia zachowanie stron, które miały prowadzić rozmowy.

– Należy również zwrócić uwagę na fakt, że podczas spotkania w dniu 6 marca 2020 roku przedstawiciele firmy Voice Net nie dążyli do prowadzenia rozmowy na poziomie merytorycznym, lecz zachowywali się w sposób skandaliczny i prowokacyjny, wulgarny, nielicujący z podstawowymi zasadami kultury osobistej. Poprzez groźby i prowokacje starali się wymóc na urzędnikach pozytywne rozpatrywanie złożonych przez nich wniosków – na potwierdzenie wskazanej okoliczności po spotkaniu została sporządzona stosowna notatka służbowa podkreśla w piśmie do redakcji Ryszard Jędruch. 

Twierdzi też, że jedynie w jednym przypadku została wydana negatywna decyzja dla firmy Voice Net. Dotyczyła ona działki będącej własnością gminy, która to działka stanowi park i jest w trakcie rewitalizacji. Od tej decyzji firma Voice Net nie złożyła przysługującego mu odwołania. Dodaje, że gmina wydzierżawiła też operatorowi słupy oświetleniowe celem podwieszeniem kabla światłowodowego. 

To ostanie nieco dziwi w świetle wcześniejszego stwierdzenia, że operator powinien układać światłowody w kanalizacji podziemnej.

–  Jeżeli wójt gminy Tryńcza nie zmieni swojego podejścia do inwestycji rządowej na jej terenie, to sieć budowana przez Voice Net  nie powstanie  – stwierdza Voice Net.

Ryszard Jędruch uważa jednak, że na pewno nie on będzie odpowiedzialny za ewentualne niepowodzenia w zakresie realizacji projektu rządowego przez Voice Net. A to dlatego, że operator, jako strona postępowania administracyjnego, posiada „legitymację czynną do podejmowania aktywności w jego toku, również w zakresie zaskarżania wydanych przez organ administracji rozstrzygnięć”.

Ryszard Jędruch jest wójtem gminy Tryńcza od 2002 r., a wcześniej w latach 2000-2001 był m.in. przewodniczącym Komitetu Telefonizacji Wsi Tryńcza.

O tym, że nie u wszystkich operatorów na Podkarpaciu inwestycje Voice Netu budzą entuzjazm pisaliśmy już w tekstach:  Sojusze i boje podkarpackich ISP czy Protesty operatorów na Podkarpaciu w sprawie 2. konkursu POPC nieskuteczne. Z drugiej strony niektórzy z ISP są zainteresowani korzystaniem z oferty hurtowej Voice Netu.

Voice Net realizuje pięć projektów budowy infrastruktury światłowodowej w woj. podkarpackim, na które otrzymał dofinansowanie w 2. konkursie 1.1 POPC – w sumie na kwotę około 156 mln zł.
(źr. KIKE)

 Pismo wójta Gminy Tryńcza do redakcji TELKO.in

Odpowiedź firmy Voice Net na pismo wójta Tryńczy