W 2020 r. grupa Vectra mocno urosła, ale nie przegoniła UPC Polska

777 mln zł przychodów miała w 2020 r. Vectra – wynika ze sprawozdania jednostkowego operatora kablowego. Skonsolidowane przychody grupy Vectra, które uwzględniają wyniki za 11 miesięcy ub.r. przejętych 31 stycznia Multimediów wyniosły 1,45 mld zł. Gdyby Multimedia zostały przejęte 1 stycznia przychody grupy byłyby o 53 mln wyższe.

Oznacza to, że przychody grupy Vectra w 2020 r. były niższe niż UPC Polska (1,69 mld zł). Vectra nie podaje informacji o liczbie usług świadczonych w końcu 2020 r.

Z przekazanych do KRS jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego wynika, że grupa skończyła rok ze stratą netto na poziomie 111,1 mln zł (rok wcześniej zysk netto wynosił 49,2 mln zł), zaś jednostkowy zysk netto Vectry wynosił 5,8 mln zł (rok wcześniej 63 mln zł). Gdyby wyniki Multimediów konsolidowane były za cały ubiegły rok strata grupy byłaby o 5 mln zł głębsza.

W przypadku Vectry przychody za 2020 r. były o 10,5 proc. wyższe niż w 2019 r. Spółka wykazała 6,7 mln zł straty operacyjnej (rok wcześniej miała na tym poziomie 2,5 mln zł zysku). Jej ubiegłoroczna EBITDA wyniosła 115,2 mln zł wobec 119,5 mln zł rok wcześniej.

Na poziomie grupy zysk operacyjny wynosił 76 mln zł (rok wcześniej – 92,6 mln zł), a EBITDA 677,1 mln zł (402,9 mln zł). I tu – jak w przypadku przychodów wpływ miała konsolidacja Multimediów.

93,5 proc. przychodów spółki i 95,8 proc. przychodów grupy pochodziło z działalności telekomunikacyjnej. Mocną pozycją w przychodach finansowych spółki są dywidendy. W 2020 r. wpływy Vectry z tego tytułu wyniosły 158,4 mln zł, a rok wcześniej – 98,9 mln zł.

Zobowiązania długoterminowe spółki z tytułu pożyczek i kredytów bankowych oraz innych instrumentów dłużnych spółki w końcu 2020 r. wynosiły 1,32 mld zł i były blisko 12-krotnie wyższe niż rok wcześniej. Zobowiązania krótkoterminowe wynosiły 314,7 mln zł i było o 38 proc. niższe niż rok wcześniej. W kasie spółki było 146,6 mln zł.

Z raportu Vectry wynika, że na przejęcie Multimediów spółka wydała 925,1 mln zł, zaś spółkę Nette kupiła w samym końcu ub.r. za nieco ponad 4 mln zł. Z raportu wynika, że Vectra i byli właściciele Multimediów toczą w Sądzie Arbitrażowym spór dotyczący ostatecznej wyceny przejętej spółki. Według Vectra cena powinna być o 168 mln zł niższa, zaś według byłych właścicieli Vectra powinna im dopłacić 1,5 mln zł. Koszty usług doradczych i prawnych związanych z przejęciem Multimediów Vectra podliczyła na 24,3 mln zł.

Na całość utrzymania i rozwoju grupa planuje zainwestować ok. 0,5 mld zł w 2021 roku. W raporcie skonsolidowanym grupa sygnalizuje, że w I półroczu 2021 r. jej przychody były o niemal 63 mln zł wyższe niż w analogicznym okresie 2020 r. W przypadku samej Vectry przychody w I półroczu wzrosły o 34,2 mln zł.

Jednostkowe sprawozdanie finansowe
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe
Sprawozdanie z działalności Vectry
Sprawozdanie z działalności grupy Vectra