REKLAMA

Biurowce należy wyjąć spod regulacji megaustawy

Właściciel, który nie podoła temu będzie narażony na utratę klienta, który wybierze inny budynek zarządzany przez bardziej elastycznego właściciela.

Stosowanie w budynkach komercyjnych ustawowych lub administracyjnych mechanizmów regulacyjnych nie poprawi sytuacji abonentów, ale wyłącznie pogorszy sytuację właścicieli nieruchomości. Uprzywilejowanie operatorów narusza zasady rynkowe.

Dostępu o budynków komercyjnych generuje koszty, które nie występują w przypadku budynków mieszkalnych.

Inne są okoliczności w budynkach wielomieszkaniowych, gdzie właścicieli lokali nie chronią w równym stopniu mechanizmy rynkowe. Dotyczy to przede wszystkim budynków stanowiących własność spółdzielni mieszkaniowych, które mogą w dowolny sposób wybierać operatorów, bez względu na interes abonentów. W tym przypadku prawne i administracyjne zapewnienie konkurencji usług telekomunikacyjnych ma pełne uzasadnienie i stanowi rzeczywistą realizację założeń Dyrektywy kosztowej.

c. Bezpieczeństwo świadczenia usług telekomunikacyjnych

Najemcami budynków komercyjnych są podmioty, dla których pierwszorzędne znaczenie ma bezpieczeństwo sieci telekomunikacyjnej, bezpieczeństwo transmisji danych oraz bezwzględne zapewnienie ciągłości świadczenia usług. Dlatego każda ingerencja w sieć telekomunikacyjną wymaga (co najmniej) nadzoru pracownika ochrony oraz wykwalifikowanego specjalisty wyznaczonych przez właściciela budynku. Jednocześnie powoduje to konieczność poniesienia kosztów, które powinny zostać pokryte przez operatora.

Niezakłócone działanie sieci budynkowej wymaga pomocy zewnętrznych partnerów technicznych, gwarantujących szybką i pewną reakcję na zgłoszenia. Jest rzeczą zrozumiałą, że tego rodzaju usługi generują koszty, które powinny być współponoszone przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych.

Tego rodzaju uwarunkowania nie występują w przypadku budynków mieszkalnych, gdzie zapewnienie równie wysokiej poziomu bezpieczeństwa transmisji danych nie jest, aż tak istotne. Nieporównywalne są również skutki awarii w budynku komercyjnym.

d. Koszty realizacji dostępu telekomunikacyjnego w budynkach komercyjnych

Udzielenie dostępu o budynków komercyjnych generuje dalsze koszty, które nie występują w przypadku budynków mieszkalnych. Konieczne są konsultacje ppoż, konsultacje i projekty konstrukcyjne w razie przebijania ścian lub stropów, inwentaryzacje istniejących instalacji (w przypadku starszych budynków) oraz sporządzanie i aktualizowanie dokumentacji projektowej i powykonawczej. Konieczne jest szczegółowe uzgodnienie projektu pomiędzy właścicielem budynku a operatorem – konieczne ze względu na opisane wyżej obowiązki właściciela budynku.

W budynkach komercyjnych często mamy do czynienia z gwarancjami wykonawców na elewację i inne elementy budynku, której naruszenie może nieść za sobą wysokie koszty obciążające właściciela. Konieczność poniesienia tych kosztów wynika zaś wyłącznie z udzielenia dostępu telekomunikacyjnego co oznacza, że koszty te powinien ponosić operator. Kaucje gwarancyjne proponowane przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych i często uwzględniane w decyzjach administracyjnych Prezesa UKE są nieadekwatne do potencjalnych strat.

Niemal wszystkie opisane wyżej koszty będą uzależnione od specyfiki budynku komercyjnego i struktury najemców. To wymusza konieczność zindywidualizowanego podejścia do szacowania kosztów udzielenia dostępu telekomunikacyjnego.

REKLAMA