REKLAMA

Biurowce należy wyjąć spod regulacji megaustawy

e. Nowoczesna infrastruktura telekomunikacyjna w budynkach komercyjnych

W zasadzie wszystkie budynki komercyjne zostały wyposażone w nowoczesną infrastrukturę telekomunikacyjną, a znakomita większość w instalację światłowodową. Tam, gdzie sieć światłowodowa jeszcze nie istnieje właściciele budynków sami szukają rozwiązań modernizacyjnych we własnym zakresie lub we współpracy z przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi.

II. Wybrane problemy praktyczne współpracy między przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi oraz właścicielami budynków komercyjnych

Konsultacje prowadzone z właścicielami nieruchomości wskazują, że stosowanie obecnych uregulowań powoduje liczne problemy wynikające z braku rozróżnienia budynków komercyjnych i mieszkalnych.

a. Nadużywanie przepisów Ustawy o wspieraniu przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych

W okresie ostatnich dwóch lat można zaobserwować zwiększoną aktywność przedsiębiorców ubiegających się o dostęp telekomunikacyjny do budynków komercyjnych. Znakomita większość wniosków nie wiąże się chęcią świadczenia usługi dla konkretnego najemcy, ale z chęcią uzyskania dostępu do budynku „na wszelki wypadek”.

Każda decyzja o udzieleniu dostępu stanowi przymusowe ograniczenie prawa własności właściciela budynku.

Obserwujemy również częste przypadki przedsiębiorców, składających masowo wnioski do wielu budynków komercyjnych, niejednokrotnie w warunkach, kiedy już świadczą usługi w danym obiekcie i już mają zapewniony dostęp. Co więcej, w większości przypadków autorzy takich wniosków uchylają się od podjęcia merytorycznych i formalnych negocjacji, nie odpowiadają na pytania właścicieli budynków, a ich aktywność ogranicza się do zagrożenia, że w razie nieuwzględnienia wniosku skierują sprawę do Prezesa UKE.

Przystąpienie do negocjacji przez właściciela budynku jest niemal gwarancją całkowitej bierności po stronie przedsiębiorcy. Jak się wydaje, przedsiębiorcy liczą jedynie na to, że właściciel budynku przeoczy wezwanie do udzielenia dostępu, co da podstawę do wystąpienia do Prezesa UKE.

Mając na uwadze, że ogromna większość budynków komercyjnych ma nowoczesną infrastrukturę telekomunikacyjną, a konkurencja dostawców jest zapewniona, opisane praktyki służą jedynie indywidualnym interesom przedsiębiorców. Przepisy Ustawy o wspieraniu są więc wykorzystywane do budowania pozycji rynkowej operatorów kosztem właścicieli nieruchomości.

Nie można zapominać, że każda decyzja o udzieleniu dostępu stanowi przymusowe ograniczenie prawa własności właściciela budynku. O ile można dyskutować zasadność takiego rozwiązania w przypadku budynku mieszkalnym, to w odniesieniu do budynków komercyjnych, faktyczne wywłaszczenie z części uprawnień bez żadnego odszkodowania, które przynosi korzyści wyłącznie przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu nie powinno być sankcjonowane.

b. Uzgadnianie projektu nowej instalacji telekomunikacyjnej

Projekt nowej instalacji powinien być uzgadniany na etapie poprzedzającym podpisanie umowy dostępu i to łącznie z przebiegiem instalacji w lokalu najemcy. Bez tego trudno jest bowiem ustalić szczegółowe warunki dostępu. Praktyka, jaka wykształciła się w orzecznictwie Prezesa UKE, która w zasadzie pozbawia właściciela budynku wpływu na treść projektu (o ile nie jest niezgodny z prawem), stanowi kolejne nieuzasadnione ograniczenie ich praw.

REKLAMA