REKLAMA

Cyfryzacja w projekcie PKE – zmiana na lepsze?

Obecna sytuacja w kraju i na świecie spowodowała, że zarówno biznes jak i administracja szukają rozwiązań, aby ułatwić klientom obsługę procesów masowych. Wystarczy wskazać tylko na kilka najbardziej znanych przykładów np. elektroniczne doręczenia, przesyłka hybrydowa, e-sądy, telepraca, telenauka etc. Wszystkie wprowadzane lub projektowane ułatwienia opierają się na działaniu i rozwoju sieci teleinformatycznych dostarczanych przez przedsiębiorców z sektora ICT. Cyfryzacja procesów staje się słowem-kluczem i najistotniejszym sposobem na kontynuację życia społecznego i rozwój działalności gospodarczej. Równolegle do ustaw wprowadzających powyższe rozwiązania, tzw. Tarcz Antykryzysowych, toczą się regularne prace legislacyjne, w zaciszu i z dala od medialnego szumu. Rozpoczęły się prekonsultacje największej od lat zmiany ustawy Prawo telekomunikacyjne (Pt). Warto przyjrzeć się wybranym rozwiązaniom, które dla przedsiębiorców zapewniających narzędzia teleinformatyczne dla całej gospodarki i administracji, mogą stanowić istotne obciążenie i jednocześnie pokazują, że cyfryzacja procesów wciąż nie jest powszechna, a projektodawcy, proponując niektóre rozwiązania, cofają się nie o jeden, ale o kilka kroków.

Trwające obecnie prekonsultacje projektu ustawy – Prawo Komunikacji Elektronicznej[1] (dalej „Projekt”), która stanowi transpozycję do polskiego porządku prawnego Europejskiego Kodeksu Łączności Elektronicznej[2] (EKŁE), a w szczególności pierwszy cykl warsztatów przeprowadzonych przez Ministerstwo Cyfryzacji, pokazują z jak skomplikowaną materią mamy do czynienia. Zwłaszcza, biorąc pod uwagę „nowe okoliczności” związane z pandemią COVID-19 oraz faktem, że celem Projektu jest uregulowanie znacznie szerszego obszaru działalności przedsiębiorców aniżeli dotychczas obowiązujące Pt.

Z punktu widzenia przedsiębiorcy obsługującego kilkanaście milionów abonentów, jednym z kluczowych punktów analizy Projektu, jest jego wpływ na bieżącą działalność operacyjną oraz sposób wdrożenia nowych regulacji dla obecnych oraz nowych abonentów. Z perspektywy użytkowników kluczowa jest prostota i niezawodność procesów oraz przejrzystość i łatwa dostępność informacji o usłudze i produkcie. Cyfryzacja procesów powinna być nadrzędnym celem Projektu. Zarówno z perspektywy relacji: dostawca usług – abonent, jak i dostawca usług – regulator. Podstawowym celem jaki powinien przyświecać w trakcie tworzenia i analizy proponowanego rozwiązania w Projekcie powinno być: jak zrealizować to cyfrowo/elektronicznie/zdalnie?

Tymczasem analiza niektórych rozwiązań zaproponowanych w Projekcie wskazuje jednak, że mogą one powodować wzrost obowiązków związanych z objętością papierowej dokumentacji dostarczanej do abonentów. Wbrew nazwie, „komunikacja elektroniczna” nie stanowi na tę chwilę głównego kierunku zmian proponowanych w Projekcie.

---------------------------------------

PRZYPISY

[1] Wstępny projekt ustawy – Prawo komunikacji elektronicznej, prawny następca obowiązującego dziś Prawa telekomunikacyjnego skierowany do prekonsultacji https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/prawo-komunikacji-elektronicznej--ruszaja-prekonsultacje

[2] Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1972 z dnia 11 grudnia 2018 r. ustanawiająca Europejski Kodeks Łączności Elektronicznej (EKŁE), zastępująca dyrektywy: 2002/19/WE, 2002/20/WE, 2002/21/WE i 2002/22/WE została opublikowana w „Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej” 17 grudnia 2018 r. i weszła w życie 20 grudnia 2018 r., wyznaczając państwom członkowskim czas na transpozycję przepisów dyrektywy do prawa krajowego nie później niż do dnia 21 grudnia 2020 r.