REKLAMA

Gigabitowe oferty budzą emocje

Jakich było sześć najważniejszych wydarzeń ostatnich 12 miesięcy na rynku telekomunikacyjnym w Polsce? Oczywiście, na tak postawione pytanie nie ma odpowiedzi, ale dyskusja skłania do refleksji nad aktualnym stanem rynku. I taką właśnie dyskusję podjęli uczestnicy jednego z paneli zorganizowanych podczas jesiennej Konferencji Mediakom w Toruniu. Stosunkowo sporo emocji wzbudziło relatywnie mało istotne wydarzenie z ostatnich tygodni – gigabitowe oferty największych dostawców internetu.

Panel podczas Jesiennej Konferencji Mediakom 2018. Od prawej: Jacek Kosiorek (PIRC), Karol Skupień (KIKE), Jerzy Straszewski (PIKE), Krzysztof Kacprowicz (Mediakom), Łukasz Dec (TELKO.in).
(źr. Mediakom)

...6... ...5... ...4... pół żartem odliczano najważniejsze wydarzenia minionych miesięcy wyselekcjonowane przez TELKO.in. Komentowali natomiast – zupełnie na poważnie – prezes Mediakomu Krzysztof Kacprowicz, wiceprezes PIRC Jacek Kosiorek, prezes KIKE Karol Skupień i prezes PIKE Jerzy Straszewski. Dyskusję prowadził Łukasz Dec z TELKO.in.

„Ranking” sześciu najważniejszych wydarzeń otwierało przejęcie kontroli nad Netią przez Cyfrowy Polsat – pierwsza w Polsce transakcja M&A, w ramach której połączy się operator mobilny ze stacjonarnym.

– To odbicie trendów, jakie widzimy dzisiaj na rynkach zagranicznych. Według organizacji, którą reprezentuję, dobrze się dzieje, że urząd antymonopolowy dopuszcza takie transakcje, chociaż za niewłaściwy uważamy model badania innych fuzji, jak na przykład UPC i Multimediów Polska. Liczymy, że bieżący plan zakupu tej drugiej spółki przez Vectrę nie napotka już barier regulacyjnych – rozpoczął dyskusję Jerzy Straszewski, prezes zarządu Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej.

Zdaniem Jacka Kosiorka, wiceprezesa Polskiej Izby Radiodyfuzji Cyfrowej, podstawowym celem grupy Cyfrowego Polsatu było pozyskania sieci stacjonarnej na potrzeby dosyłu sygnału do wież i masztów Polkomtela. Popyt tego operatora na pasmo wzrośnie bowiem radykalnie po wdrożeniu technologii 5G.

– Maksymalna odległość urządzenia mobilnego do anteny pomocniczej 5G szacowana jest obecnie na 150-170 m (i to przy założeniu podniesienia norm PEM), co oznacza konieczność znacznego zagęszczenia sieci mobilnej, a więc i sieci backhaul – powiedział przedstawiciel PIRC.

Jeżeli ma rację, to być może Cyfrowy Polsat zrealizował już swoje cele, przejmując Netię. Jeżeli jednak sprawa mobilnego backhaulu do sieci mobilnej była tylko jednym z powodów decyzji o zakupie Netii, to prawdopodobny jest ciąg dalszy przejęć, jak to przewidujemy na TELKO.in. To zaś znaczyłoby, że grupa Cyfrowego Polsatu będzie wchodzić w coraz silniejszą konkurencję z operatorami stacjonarnymi, którym równocześnie dostarcza treści wideo.

Karol Skupień, prezes zarządu Krajowej Izby Komunikacji Ethernetowej, zwrócił uwagę, że w tym przypadku mamy do czynienia z połączeniem dwóch grup kapitałowych o zupełnie innych aktywach i kompetencjach. Efektem mogą być nowe, bardzo ciekawe, modele biznesowe grupy Cyfrowego Polsatu.

– Biznesowo, to doskonałe posunięcie – podsumował prezes KIKE.

Krzysztof Kacprowicz, prezes Związku Pracodawców Mediów Elektronicznych i Telekomunikacji Mediakom, przypomniał również, że przejęcie Netii poprzedził zakup Scripps Networks (wraz z TVN) przez Discovery Communications. Równocześnie z zakupem Netii zaś grupa Cyfrowego Polsatu przejmowała kontrolę nad kilkoma kanałami telewizyjnymi ZPR Media.

Zygmunt Solorz-Żak najwyraźniej poczuł potrzebę umocnienia na rynku telewizyjnym oraz rozbudowania sieci dystrybucji własnych treści wideo. Co zresztą może mieć poważne implikacje dla operatorów TVK, których nadawcy coraz chętniej sprowadzają do roli dostawcy transmisji – mówił Krzysztof Kacprowicz.

Kolejnym wydarzeniem dyskutowanym przez panelistów było wyjście grupy Inea z obszaru rodzimego rynku wielkopolskiego w nowe rejony kraju dzięki udziałowi w Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa. Czy to oznacza pojawienie się na rynku nowej, ponadregionalnej sieci TVK?

– Nie musimy się tego nawet domyślać, ponieważ Janusz Kosiński, prezes zarządu sieci Inea, formalnie ogłosił, że pragnie wykreować operatora numer trzy na rynku sieci kablowych. Po to związał się z potężnym inwestorem zagranicznym. Skalę jego ambicji obrazuje ostatnia spektakularna oferta usług szerokopasmowych 10 Gb/s – skomentował Jerzy Straszewski.

Karol Skupień podkreślił, że przykład Inei uwidacznia trend do stopniowego rozdziału działalności hurtowej od działalności detalicznej. Podkreślił jednak, że działanie w sieciach budowanych w ramach POPC wcale nie będzie takie proste, bo wiele z nich (nie tylko przez Ineę) może być niedoszacowana pod względem OPEX.