REKLAMA

Jak wypełnić usługami hurtowe sieci światłowodowe?

Magdalena Russyan (prezes zarządu Światłowód Inwestycje): – Sieci hurtowe są zjawiskiem stosunkowo nowym. Spróbujmy udowodnić, że zależności kapitałowe nie mają wpływu na rynkowe działania takich firm, i że biznes hurtowy można prowadzić w sposób przejrzysty i na równych warunkach dla wszystkich. 
(źr. S-I)

Dla abonenta nie stanowi to podstawy do rozwiązania kontraktu. Kilka lat temu – także w Polsce, także w warunkach podwyższonej stopy inflacji, także dla kontraktów terminowych – podnoszono cen usług ustalonych w umowach z abonentami.

ŁUKASZ DEC: Z tego co pamiętam te próby skończyły się poważną aferą. Przynajmniej na poziomie medialnym.

MARTA WOJCIECHOWSKA: W przypadku jednego podmiotu. De facto była to zmiana zasad określonych w prawie telekomunikacyjnym i duży szok dla rynku. Wcześniejsze doświadczenia były lepsze i wydaje mi się, że podwyżki można aplikować bez zachwiania zaufania klienta do dostawcy.

PATRYCJA GOŁOS, UPC Polska: Bardzo się cieszę, że poruszamy wątek relacji pomiędzy operatorami korzystającymi z oferty hurtowej a ich klientami. Ten aspekt jest często pomijany w debacie, dotyczącej dostępu hurtowego, chociaż to jest system naczyń połączonych.

Nie sprowokujecie mnie do tego, żebym powiedziała, czy stawki hurtowe są zbyt wysokie, czy zbyt niskie. Powinny być takie, aby zapewnić opłacalność działania obu stronom i rozwój rynku. Intencją operatorów detalicznych nie jest robienie biznesu kosztem operatorów hurtowych. Słuszne jest to, co powiedziała MAGDALENA RUSSYAN, na temat perspektywy inwestycyjnej operatorów hurtowych. Sytuacja operatorów detalicznych – działających przy znacznie niższej marży – jest jednak zasadniczo odmienna. Dla nich zwrot z inwestycji powinien nastąpić w okresie standardowego kontraktu abonenckiego.

Z perspektywy UPC Polska dostrzegamy różnice w warunkach współpracy z operatorami różnych sieci hurtowych. Jest dla nas niezrozumiałe, dlaczego warunki w sieciach POPC (budowanych z wykorzystaniem środków publicznych) mogą być gorsze, niż w sieciach ściśle komercyjnych. Dotyczy to nie tylko poziomu cen, ale także sposobu dostarczania usług, wsparcia end-to-end czy budowy przyłączy abonenckich. UPC świadczy usługi w sieciach hurtowych od dwóch lat, ale wciąż ma bardzo niewielki wpływ na kształt ofert regulowanych w sieciach POPC (podobnie jak inni dostawcy detaliczni).

Co do zasady jesteśmy gotowi współpracować ze wszystkimi podmiotami, które biznes hurtowy traktują poważnie i są prawdziwie otwarte. Z Nexerą, czy z Fiberhostem współpraca jest efektywna, z Orange wciąż jeszcze nie mamy umowy i sprawa oparła się o Urząd Komunikacji Elektronicznej.

ŁUKASZ DEC: Temu problemowi też musimy poświęcić chwilę, chociaż nie ma pośród nas przedstawiciela Orange.

PATRYCJA GOŁOS: Ja rozumiem specyficzną sytuację operatorów hybrydowych [świadczących we własnej sieci zarówno usługi hurtowe, jak i detaliczne – red.], do czego w pewnym stopniu odnosiła się MARTA WOJCIECHOWSKA. Przed nimi także są wyzwania oraz wymogi regulacyjne, a istniejące w kontekście ich działalności narzędzia prawne także nie są idealne. Test margin squeeze nie uwzględnia na przykład kosztów budowy przyłącza abonenckiego i to całkowicie wypacza obraz oraz powoduje, że detalista nie jest w stanie zbudować konkurencyjnej oferty w walce z operatorem hybrydowym, który wykorzystuje swoją pozycję. Tutaj jeszcze wiele trzeba zrobić.

ŁUKASZ DEC: Do kwestii tzw. dropów [przyłączy abonenckich – red.] jeszcze wrócimy, ale sfinalizujmy kwestię cen hurtowych.

TOMASZ DAKOWSKI, Netia: Od strony czysto komercyjnej dodałbym jeszcze, że wrażliwość cenowa klientów na obszarach nowych sieci jest zupełnie inna – niższa! – niż na tradycyjnych obszarach, jakim jest budownictwo wielomieszkaniowe. Według moich badań, dla takiego klienta cena musi być fair, ale jest poza pierwszą trójką kluczowych przesłanek wyboru usługi. Bardziej liczy się na przykład jakość czy niezawodność. I to jest szansa dla wszystkich dostawców.

Bardzo sobie cenimy marketingową aktywność operatorów hurtowych, kiedy starają się wykreować wciąż nowe oferty i promocje, aby podnieść sprzedaż. W czym – wedle naszych doświadczeń – przoduje Fiberhost.

ŁUKASZ DEC: Pozwolę sobie na dygresję: jaka jest realnie strategia Netii odnośnie dostępu hurtowego? Formalnie spółka deklaruje zainteresowanie tym dostępem, ale ja nie widzę większej aktywności.

TOMASZ DAKOWSKI: Aktywność spółki zależy od priorytetów. Netia przez długi czas koncentrowała się na modernizacji własnej sieci, co dało ponad 2 mln gospodarstw domowych w zasięgu usług 1 Gb/s. Dzięki tym inwestycjom notujemy teraz stały operacyjny wzrost. Przychodzi czas na otwarcie nowych drzwi. Jesteśmy chętni do współpracy hurtowej chociaż dzisiaj jeszcze nie szukamy aktywnie partnerów. To się pewnie zmieni. Konsekwencją modernizacji własnej sieci bowiem jest rozszerzanie zasięgu sprzedaży na sieci hurtowe.

ŁUKASZ DEC: A jak widzicie koszty dostępu w tych sieciach?

TOMASZ DAKOWSKI: Stawki rzeczywiście wymagają klauzul rewaloryzacyjnych.