REKLAMA

Mimo ekspansji światłowodu wartość rynku telko w Polsce nie rośnie

W 2021 r. wartość rynku telekomunikacyjnego w Polsce wyniosła 40,8 mld zł, co oznacza, że nie uległa zmianie w porównaniu do roku poprzedniego. Z usług internetu stacjonarnego korzystało prawie 60-proc. gospodarstw domowych, co przekłada się na wzrost o 3,1 p.p. wobec 2020 r. Jest to  powiązane z systematycznym przyrostem użytkowników stacjonarnego dostępu do internetu. W 2021 r. ich łączną liczbę oszacowano na 8,7 mln, tj. o 5,5 proc. więcej niż rok wcześniej – wynika z raportu o stanie rynku telekomunikacyjnego w 2021 r. opublikowanego przez Urząd Komunikacji Elektronicznej.

Raport odnotowuje, że już 66,6 proc. użytkowników internetu stacjonarnego korzystało z usług dostępu do internetu za pomocą łączy o przepływności minimum 100 Mb/s. Coraz popularniejsze stają się łącza o najwyższych przepływnościach, tj. minimum 1 Gb/s. Ich liczba w stosunku do roku poprzedniego wzrosła o 24 proc., a w ciągu dwóch lat zwiększyła się ponad dwukrotnie. Z bardzo szybkich łączy korzystało w 2021 r. 2,9 proc. użytkowników.

Co jednak może ważniejsze, penetracja usługami internetowymi do kilku lat systematycznie, choć niezbyt szybko, wzrasta. Trend ten dotyczy również przychodów, bo łączna wartość dostępu do internetu w 2021 r. wyniosła 7,1 mld zł, co oznaczało wzrost o 10 proc. w stosunku do roku wcześniej. Przy czym rynek usług internetu stacjonarnego wygenerował wpływy na poziomie 4,9 mld zł, tj. kwotę o 11 proc. wyższą w porównaniu do poprzedniego roku. Średni miesięczny przychód na użytkownika w tym segmencie zwiększył się o 8,6 proc. i wyniósł 47,5 zł.

Przychody z segmentu dostępu mobilnego wzrosły natomiast o 8,6 proc. i osiągnęły 2,2 mld zł. Biorąc pod uwagę wszystkie możliwości dostępu do internetu mobilnego (wraz z dostępem w telefonach), zauważyć można dalszy wzrost wskaźnika nasycenia tymi usługami, choć nieco mniej dynamiczny.

 
(Źr. UKE)

W 2021 r. penetracja usługą internetu mobilnego w odniesieniu do liczby ludności wyniosła 198,7 proc. i była o 3,4 p.p. wyższa niż rok wcześniej. Z dedykowanego dostępu mobilnego za pomocą modemów, kart, kluczy korzystało 23,9 proc. ludności.

Światłowód wypiera inne kable 

Najpopularniejszą technologią stacjonarną nadal były łącza telewizji kablowej, których udział w strukturze użytkowników wyniósł 33,8 proc. Są one jednak sukcesywnie i w dość szybkim tempie wypierane przez światłowody, za pomocą których oferowano w 2021 r. dostęp dla 32,9 proc. użytkowników. W ostatnim roku liczba użytkowników FTTH wzrosła o 32 proc. , a w ciągu ostatnich dwóch lat o 79 proc. Kolejny rok z rzędu zmalała liczba osób korzystających z internetu za pomocą technologii xDSL. W 2021 r. było ich o prawie 13 proc. mniej niż rok wcześniej, a ich udział spadł do 17,2 proc.