REKLAMA

Mimo ekspansji światłowodu wartość rynku telko w Polsce nie rośnie

Co ważne, z roku na rok wzrasta w naszym kraju długość linii światłowodowych. W zeszłym roku odnotowano ponad 4-procentowy przyrost długości sieci w porównaniu do 2020 r. Z danych przekazanych przez operatorów, samorządy i przedsiębiorstwa użyteczności publicznej wynika, że na koniec ubiegłego roku długość sieci optycznej w Polsce wyniosła 421 tys. km. Wraz ze wzrostem długości sieci światłowodowej przybywa węzłów światłowodowych. Na koniec 2021 r. było w Polsce 288 tys. węzłów światłowodowych. W porównaniu do poprzedniej inwentaryzacji, przybyło ponad 29 tys. węzłów, co oznacza wzrost o ponad 10 proc.

 
(Źr. UKE)

Wszystko to się przekłada na to, że największy odsetek w strukturze przychodów z usług stacjonarnego dostępu do internetu stanowiły światłowody (1,7 mld zł), których udział wzrósł o 7,2 p.p. do 33,9 proc. Nieco ponad 22 proc. przychodów uzyskali przedsiębiorcy z usług świadczonych za pomocą łączy TVK-modem kablowy (ponad 1,1 mld zł). Mimo, że ich wartość wzrosła w stosunku do 2020 r. o 7,5 proc., to udział w całości przychodów z dostępu stacjonarnego nieco zmalał. Tendencję malejącą można zaobserwować również w przypadku przychodów z xDSL (1 mld zł). W 2021 r. ich wartość obniżyła się o 11 proc. Analogicznie do poprzednich lat coraz mniejsze wpływy uzyskiwane były również z usług świadczonych za pomocą WLAN (0,4 mld zł) i LAN Ethernet (0,3 mld zł).

Wiodącą firmą w zakresie technologii FTTH był – podobnie jak w dwóch poprzednich latach – Orange Polska. Jego udział pod względem liczby użytkowników, po niewielkim spadku w poprzednim roku, wzrósł o 3,6 p.p. i wyniósł 32,4 proc. Inea, po zmianach strukturalnych w 2021 r., obniżyła swój udział do 6,6 proc. Netia świadczyła usługi 5 proc. użytkowników, o 0,2 p.p. więcej niż rok wcześniej. Czwartą pozycję zajął T-Mobile, który w ciągu ostatnich trzech lat zyskał 2,1 p.p. i posiadał 2,4 proc. klientów FTTH.

Generalnie jednak rynek dostępu światłowodowego charakteryzuje się nadal dość dużym rozdrobnieniem. W 2021 r. jedynie siedem firm, spośród prawie 1200, dostarczało usługi dla więcej niż 1 proc. klientów każda, a pozostałe firmy łącznie obsługiwały ponad 48 proc. użytkowników FTTH. Można jednak zauważyć, że z roku na rok udział niewielkich podmiotów maleje na korzyść większych firm telekomunikacyjnych.

Rośnie też znaczenie rynku hurtowego, bo w oparciu o hurtowy dostęp typu Bitstream (BSA) bądź dostęp do lokalnej pętli abonenckiej (LLU) korzystało w 2021 r. 10,5 proc. użytkowników internetu stacjonarnego. Łączna liczba klientów obsługiwanych w oparciu o BSA i/lub LLU wyniosła w 2021 r. 0,9 mln, co oznaczało wzrost wobec 2020 r. o ok. 184 proc.