Mimo ekspansji światłowodu wartość rynku telko w Polsce nie rośnie

Jeśli chodzi o rynek mobilnego internetu, to tu także króluje Orange, który w 2021 r. dostarczał usługę dla prawie 32 proc. użytkowników. Na drugie miejsce awansował Polkomtel, którego udział, głównie w wyniku przejęcia Aero2, zwiększył się o 7,8 p.p. Tym samym operator świadczył usługi dla 22,3 proc. klientów. Na pozycję trzecią spadł P4 (sieć Play), obejmując usługą 21,2 proc. użytkowników, tj. o 3,2 p.p. więcej niż rok wcześniej. Czwarty w zestawieniu, T-Mobile, obsługiwał 17,4 proc. klientów dostępu mobilnego.

Telefonia stacjonarna traci, mobilna zyskuje

Na popularności wciąż traci segment telefonii stacjonarnej, z której w 2021 r. korzystało niewiele ponad 2,7 mln abonentów. Tradycyjne usługi telefoniczne wypierane są przez telefonię VoIP, która w 2021 r. stanowiła prawie 49 proc. całości usług głosowych świadczonych w sieciach stacjonarnych pod względem liczby użytkowników. Przychody z tytułu świadczenia usług telefonicznych wyniosły niecałe 1,2 mld zł, o 12 proc. mniej w porównaniu rok do roku. Nie jest zaskoczeniem, że głównym graczem w tym segmencie jest Orange Polska, który w 2021 r. miał niewiele mniej niż połowę udziałów (45,2 proc.) w rynku telefonii stacjonarnej pod względem liczby użytkowników. Na przestrzeni lat jednak ten udział stale się zmniejsza się. Tylko w porównaniu do 2020 r. zmalał o 1,7 p.p.

Na rynku telefonii mobilnej utrzymał się trend wzrostowy, łączna liczba kart SIM wyniosła ponad 56 mln, zwiększyło się również wykorzystanie kart M2M. Znacząco wzrosło zainteresowanie wiadomościami RCS oraz SMS A2P. Penetracja usługami telefonii ruchomej w Polsce wyniosła na koniec 2021 r. około 148,7 proc. (wzrost o 7,1 p.p. w stosunku do 2020 r.).

 
(Źr. UKE)

UKE zwraca uwagę, że wzrost penetracji usługami telefonii mobilnej wynika m.in. ze wzrostu liczby kart M2M. Ich liczba zwiększyła się o 1,2 p.p. i osiągnęła poziom 6 mln. Karty te stanowiły 10,6 proc. wszystkich kart. Łączne wpływy operatorów w tym segmencie rynku wyniosły w 2021 r. 13,4 mld zł i były o 7,2 proc. wyższe niż rok wcześniej. Przy czym ponad 30-procentowy wzrost przychodów odnotowano we wpływach z tytułu świadczenia usług M2M, a wpływy z opłat abonamentowych wzrosły o 8,5 proc. Udział telefonii mobilnej w przychodach rynku telekomunikacyjnego w Polsce w ub. r wynosił 32,8 proc.