REKLAMA

Mimo ekspansji światłowodu wartość rynku telko w Polsce nie rośnie

Pierwszą pozycję pod względem przychodów osiągniętych w 2021 r. w tym  segmencie uzyskało Orange z udziałem 28 proc. Drugą pozycję zajął Polkomtel (26,8 proc.), który zwiększył swój udział o około 2 proc. T-Mobile uzyskał 23,2 proc. ogółu przychodów z telefonii ruchomej, a P4 zajął czwarte miejsce z 19,5 proc. udziału w rynku.

Pakiety wcale nie tak popularne?

Co ciekawe, UKE nie zauważa specjalnego wzrostu zainteresowania usługami pakietowymi (tzw. usługa konwergentna).  W 2021 r. wartość rynku telekomunikacyjnych usług wiązanych w Polsce wyniosła 11  mld zł. Liczba abonentów nawet nieznacznie spadła do 13,4 mln ( tj. o 2,2 proc. mniej). 

 
(Źr. UKE)

Około 76 proc. wszystkich użytkowników usług wiązanych zdecydowało się na pakiet dwóch usług, tzw. double play. Popularność poszczególnych pakietów nie uległa znaczącym zmianom. Operatorem posiadającym największą liczbę użytkowników usług wiązanych był P4 (38,8 proc. rynku usług wiązanych), lecz jego udziały, w porównaniu z ubiegłym rokiem, znacząco spadły. Najbardziej popularnymi pakietami, podobnie jak w poprzednich latach, były „telefonia mobilna + internet mobilny” (47,3 proc.) oraz „Internet stacjonarny + Telewizja” (12,4 proc.).

UKE uważa, że wyhamowanie wzrostów w tym segmencie można wiązać z nasyceniem rynku usługami związanymi, korzystaniem w większym stopniu przez użytkowników z usług w modelu OTT, w szczególności usług serwisów streamingowych oraz powszechności komunikatorów internetowych z powodzeniem zastępujących część „tradycyjnych” usług telekomunikacyjnych.

Pozytywne jest natomiast dla operatorów, że wzrasta średni miesięczny przychód na jednego abonenta usług wiązanych (ARPU). Łącznie dla całego rynku usług wiązanych miesięczne ARPU w 2021 r. wyniosło około 68,3 zł, o 9,6 proc. więcej niż w 2020 r.

Telewizja się broni

Rynek usług płatnej telewizji nieznacznie zwiększył wartość do 6,7 mld zł przy niewielkim spadku liczby użytkowników (10,8 mln). Najpopularniejszym typem dostępu do usług pozostał dostęp satelitarny, jego udział w usługach telewizyjnych ogółem pod względem liczby użytkowników spadł do 49,5 proc. Coraz większym zainteresowaniem cieszy się usługa IPTV, która w 2021 r. przyciągnęła ponad 14 proc. użytkowników.

Niecałe 30 proc. rynku płatnych usług telewizyjnych należy do Cyfrowego Polsatu, a 19 proc. do Canal+. Średni miesięczny przychód na użytkownika (ARPU) w 2021 r. wyniósł 51,9 zł – o 40 groszy więcej niż w roku poprzednim.