REKLAMA

Rearanżacja i zobowiązania, czyli więcej rezerwacyjnych ciekawostek

Lektura decyzji rezerwacyjnych pokazuje, że w procesie odwoławczym dominowały trzy wątki: drobne modyfikacje obowiązków inwestycyjnych, rearanżacja przydziału częstotliwości 800 MHz i wreszcie próba uchylenia wszystkich decyzji. Z dokumentacji UKE wynika również, że publiczna retoryka niektórych graczy nie zawsze pokrywała się z ich działaniami w procesie administracyjnym.

Szybko, po opublikowaniu przez Urząd Komunikacji Elektronicznej pod koniec stycznia br. decyzji rezerwacyjnych, zainteresowani zaczęli wnosić o ponownej rozpatrzenie sprawy. Polkomtel wniósł odwołania do wszystkich 19 decyzji rezerwacyjnych i domagał sie ich uchylenia. Powiązany wówczas personalnie z Polkomtelem NetNet również chciał uchylenia decyzji, ale tylko dla pasma 800 MHz.

Decyzje rezerwacyjne po postępowaniu odwoławczym: 800 MHz i 2600 MHz
Blok (dysponent) Zakres częstotliwości
800 MHz
A (Orange) 791-796/832-837 MHz
B (Orange) 796-801/837-842 MHz
C (P4) 801-806/842-847 MHz
D (T-Mobile) 806-811/847-852 MHz
E (T-Mobile) 811-816/852-857 MHz
2600 MHz
F (Polkomtel) 2500-2505/2620-2625 MHz
G (Polkomtel)* 2505-2510/2625-2630 MHz
H (Polkomtel)* 2510-2015/2630-2635 MHz
I (Polkomtel)* 2015-2020/2635-2640 MHz
J (Orange) 2020-2025/2640-2645 MHz
K (Orange)* 2025-2030/2645-2650 MHz
L (Orange)* 2030-2035/2650-2655 MHz
M (T-Mobile 2035-2040/2655-2660 MHz
N (T-Mobile)* 2040-2045/2660-2665 MHz
O (T-Mobile)* 2045-2050/2665-2670 MHz
P (P4) 2050-2055/2670-2675 MHz
R (P4)* 2055-2060/2675-2680 MHz
S (P4)* 2060-2065/2680-2685 MHz
T (P4)* 2065-2070/2685-2690 MHz
*dla zakresu 2600 MHz publikujemy jedną decyzję dla każdego operatora, ponieważ niczym się między sobą nie różnią poza specyfikacją zakresu
źr.UKE

Orange odwołał sie od decyzji, które przydzielały mu bloki A i B, ale wnosił tylko o ich modyfikację pod względem obowiązków inwestycyjnych. Chodziło mu o redukcję listy gmin objętych inwestycjami i redukcję listy punktów testowych, które posłużą do badania, czy operatorzy z obowiązków inwestycyjnych się wywiązali.