REKLAMA

Jakie perspektywy przed polskim rynkiem data center i cloudu?

Zwykło się uważać, że polski rynek kolokacyjny rośnie dynamicznie, i że jest jednym z bardziej lukratywnych segmentów ICT. Czy jednak ten wzrost jest tak szybki, jak moglibyśmy tego oczekiwać? Czy jego potencjał wyznacza tylko zainteresowanie krajowych przedsiębiorców migracją do outsourcingu IT, czy może ma również szansę na eksport usług także poza granice kraju? Jaki wpływ będzie miało nań upowszechnianie usług globalnych dostawców chmury? Jak bardzo rozwiną rynek i ile zostawią z jego marży dla innych dostawców. Na te oraz kilka innych pytań starali się odpowiedzieć uczestnicy dyskusji zorganizowanej przez TELKO.in. Wzięli w niej udział: Bożena Leśniewska, Robert Busz, Bartłomiej Danek, Jacek Cholc, Mirosław Godlewski, Jacek Niewęgłowski, Maciej Staszak oraz Łukasz Dec.

(debata odbyła się pod koniec listopada 2019 r.)

Od prawej: Jacek Cholc, Łukasz Dec, Bożena Leśniewska, Jacek Niewęgłowski, Mirosław Godlewski, Maciej Staszak, Bartłomiej Danek i Robert Busz.
 (źr. TELKO.in)

WNIOSKI

Tempo rozwoju polskiego rynku data center, choć wygląda zadowalająco, zdaje się nie spełniać obietnicy sprzed 10 lat – zarówno co do popytu na usługi, jak i kompleksowości oferty po stronie dostawców. Co prawda w Polsce jest ponad 30 proc. niezajętej jeszcze powierzchni kolokacyjnej, ale niekoniecznie w obiektach wysokiej jakości, i niekoniecznie tam, gdzie chcieliby ją widzieć najwięksi klienci oraz inwestorzy. Rynek kolokacyjny rozwija się dosyć szybko, ale jego wielkość nie skłania jeszcze do poważnych inwestycji największych globalnych graczy. Prawdopodobne, że najpierw musi się po nim przetoczyć fala konsolidacji (oraz upadłości), aby zbudować większą skalę działających dzisiaj przedsiębiorstw.

Przełomem dla branży kolokacyjnej może się stać wejście do Polski dostawców globalnej chmury obliczeniowej. Ci, z jednej strony, sami potrzebują dużych zasobów infrastrukturalnych (nie wiadomo, czy podaż w Polsce będzie dla nich wystarczająca), a z drugiej strony będą oswajać (konserwatywny) rodzimy biznes z cloud computingiem jako takim. To znowu powinno się przyczynić do wzrostu popytu na kolokację, ponieważ zasoby chmurowe gdzieś trzeba ulokować i to najlepiej blisko użytkownika.

Dostawcy cloudu wprowadzają nowy model korzystania z zasobów IT, wywracając tradycyjne usługi outsourcingowe. Rozwijają rynek, ale inkasując istotną część wypracowywanej na nim marży kosztem innych podmiotów. W ramach strategii obronnych dostawcy tradycyjnych, zwłaszcza detalicznych usług kolokacyjnych oraz prostych usług wirtualnych powinni myśleć o rozwijaniu kompetencji w obszarze integracji usług cloudowych globalnych dostawców.

Prawne restrykcje związane z lokalizacją danych mogą co prawda bronić pozycji krajowych dostawców kolokacji i chmury, ale z drugiej strony skłaniają ich do zamykania się w mateczniku własnego rynku zamiast stymulować do ekspansji zagranicznej. Szansa w tym, że wspólny rynek cyfrowy w Unii Europejskiej okaże się także wspólnym obszarem przetwarzania danych, co chociażby na poziomie Unii stworzy dużą skalę działania dla europejskich dostawców kolokacji oraz chmury obliczeniowej.

ŁUKASZ DEC, TELKO.in: Jest wiele powodów by porozmawiać o kondycji polskiego rynku data center. Choćby to, że w ciągu ostatnich kilku lat pojawiło się na nim dwóch wielkich, globalnych dostawców, i że spodziewamy się kolejnych. Krajowe firmy zapowiadają rozbudowę istniejących lub budowę nowych obiektów. Nie można zapomnieć o trwającym procesie sprzedaży ATM – największej pod względem zasobów firmy kolokacyjnej w Polsce – który wywołuje nerwowe podniecenie: „kto i za ile?”. Trywializując: dzieje się.

MIROSŁAW GODLEWSKI, Boston Consulting Group: Sięgnąłem do zasobów BCG, żeby uzupełnić własne doświadczenia i chciałbym zwrócić uwagę na kilka trendów. Przede wszystkim rozmawiamy o rynku wzrostowym na poziomie 8-10 proc. rocznie, co ten segment wyraźnie odróżnia od telekomunikacji, na którym wypracowanie wzrostu od wielu lat jest dużym wyzwaniem. Rynek data center i cloud napędza cyfrowa transformacja dużych korporacji i małych firm, jak również rozwój rynku outsourcingu tych usług.

Z obserwacji BCG wynika, że na tym rynku cena usługi jest kluczowym czynnikiem wyboru. Jakość stanowi raczej rodzaj niezbędnego filtra przepuszczającego ofertę do dalszych rozważań przez kupującego. Obok polityki cenowej oraz kontroli kosztów, to kultura sprzedażowa wybija się jako kluczowy czynnik sukcesu rynku data center. Podmioty o wysokich umiejętnościach sprzedażowych generują najwyższe zwroty dla właścicieli.

Uwarunkowania prawne – szczególnie w Europie – powodują, że istotnym kryterium wyboru dostawcy jest geograficzna lokalizacja infrastruktury. Regulacje w takich sektorach, jak bankowość ściśle regulują miejsce przechowywania danych. Ciekawe, czy w realiach Unii Europejskiej będzie to jeden wspólny obszar, czy obszary poszczególnych krajów?

W skali Europy rynek kolokacyjny to segment o niskim stopniu konsolidacji. Dominują rynki lokalne, kontrolowane przez kilku czołowych graczy, obok których działają liczne niewielkie obiekty. Konsolidacja i jej modele wydają się więc ważnym aspektem na tym rynku.