„Mały Frankfurt” nad Wisłą

Witold Walczak (kierownik działu kolokacja w LIM DC): – W przypadku LIM DC istotna jest podaż sieci optycznej. Niedawno ją zinwentaryzowaliśmy i stwierdzili, że dochodzi do nas ponad 22 tys. włókien światłowodowych. To dla klientów ma bardzo duże znaczenie.
(źr. TELKO.in)

Na czterech powyższych lokalizacjach szkielet sieci jednak się nie kończy. Ośrodków jest więcej. Duże węzły komunikacyjne są także w Sztokholmie, Marsylii, czy Wiedniu.

ŁUKASZ DEC: A w Warszawie?

PAWEŁ KUŚMIERSKI: Warszawa wciąż jeszcze generuje dla nas zbyt mało popytu na usługi, aby lokalizować tutaj duży węzeł sieci.

ŁUKASZ DEC: Popyt na usługi szacujecie per kraj, czy per region?

PAWEŁ KUŚMIERSKI: W zasadzie ani geograficznie, ani politycznie – bardziej sieciowo: w kategoriach DNS, który generuje najwięcej zapytania do naszych serwerów.

ŁUKASZ DEC: Spodziewa się pan wzrostu popytu na zawartość serwerów Akamai z polskich adresów IP?

PAWEŁ KUŚMIERSKI: Poziom skomunikowania Polski wygląda dobrze i trudno się spodziewać znaczącego wzrostu liczby użytkowników internetu. Wydajność dużych węzłów europejskich oraz lokalnych PoP w Polsce (mamy je w kilku miastach) jest wystarczająca do obsługi lokalnego ruchu – bez konieczności budowania dużych węzłów (w przewidywalnej przyszłości). Dopiero konieczność opłat za tranzyt IP do zagranicznych węzłów na poziomie n x 100G powoduje zasadność większej inwestycji lokalnie.

ŁUKASZ DEC: Są precedensy z przenoszeniem głównych węzłów z lokalizacji do lokalizacji? Na przykład z powodu poprawy warunków działalności biznesowej w jakimś kraju.

PAWEŁ KUŚMIERSKI: Przesłanki są raczej natury inżynierskiej niż finansowej. Kluczowe jest zapewnienie użytkownikom transferów z niskimi opóźnieniami. Decyduje więc struktura i wolumen ruchu.

KRZYSZTOF KOZŁOWSKI: Wiele zależy też od konkretnej aplikacji. Dla wielu z nich opóźnienia mają kluczowe znaczenie, inne są na to mniej wrażliwe. Inaczej traktuję szybkość i wygodę dostępu do roboczych zasobów, a inaczej do zasobów backupowych. Backup niech się pobiera i osiem godzin, więc ulokować go mogę w Irlandii czy w Norwegii, gdzie kolokacja jest tania. I nie przeszkadza mi, że to jest daleko.

ŁUKASZ DEC: A jakie aplikacje generują największy ruch w sieci Akamai?

PAWEŁ KUŚMIERSKI: Na pierwszym miejscu jest streaming wideo. Od popularności poszczególnych dostawców zależy nasze lokalne zapotrzebowanie na łączność. Ponadto dużo ruchu w sieci generują aktualizacje czy nowe wersje oprogramowania – głównie systemów operacyjnych i gier.

KRZYSZTOF KOZŁOWSKI: I tutaj parametr opóźnień w sieci będzie mniej istotny. Inaczej znowu dla aplikacji, które bazują na scentralizowanym przetwarzaniu. Wiele takich aplikacji przenosi się z lokalizacji przedsiębiorcy do centralnych ośrodków – choćby w celu optymalizacji wykorzystania mocy obliczeniowych i zużycia energii elektrycznej. To jest dosyć istotna kwestia, którą rozważamy także z punktu widzenia usług streamingowych.

ŁUKASZ DEC: Redge Technologies zajmuje się techniczną stroną dystrybucji treści wideo w publicznej sieci. Co doradzacie swoim klientom, jeżeli chodzi o niezbędną infrastrukturę?

PAWEŁ MAŁACHOWSKI (REDGE TECHNOLOGIES): Jako integrator odczuwamy dzisiaj dużą presję na stronę kosztową i dlatego wiele uwagi poświęcamy optymalizacji infrastruktury, optymalizacji zasilania, maksymalizacji wydajności poszczególnych węzłów sieci. Jeżeli chodzi o architekturę rozwiązań, to specyfika polskiego internetu jest taka, że (z technicznego punktu widzenia) wystarczy ulokować źródła treści w Warszawie.

ŁUKASZ DEC: Wszystkie drogi IP prowadzą do stolicy?

PAWEŁ MAŁACHOWSKI: Tak to wygląda i jest pewnie wynikiem historii rozwoju sieci. Klienci wywierają na nas jednak presją by zdecentralizować sieć poprzez lokowanie węzłów także w Poznaniu, czy w aglomeracji śląskiej.

ŁUKASZ DEC: Z jakiego powodu?

PAWEŁ MAŁACHOWSKI: Żeby ulokować serwery bliżej klientów końcowych i uniknąć przesyłania dużych wolumenów danych po całej Polsce. Głównie z przyczyn ekonomicznych – kosztów transmisji. Z technicznego punktu widzenia lokalizacja w Warszawie realizuje wymagania i ułatwia zarządzanie siecią. Specyfika naszych usługa jest taka, że obsługujemy głównie odbiorcę krajowego lub Polonię zagraniczną.