REKLAMA

Dyskusja o „Prawie komunikacji elektronicznej”

Kancelaria Prawna Media

Obowiązujące od 2004 r. Prawo telekomunikacyjne czeka głęboka nowela. Podobnie, jak w 2009 r., nowa dyrektywa unijna regulująca obszar rynku łączności elektronicznej wymaga transpozycji do krajowego porządku prawnego.

Europejski Kodeks Łączności Elektronicznej (EKŁE) przyjęty został w ubiegłym roku i państwa członkowskie mają czas do grudnia 2020 na transpozycję tego aktu. W Polsce rozpoczęła się co prawda już wcześniej: w niewielkim stopniu przy ostatniej nowelizacji ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych i, w nieco większym stopniu, przy ostatniej nowelizacji Prawa telekomunikacyjnego (zarządzanie częstotliwościami). Pewne nowe elementy relacji operatorów z użytkownikami sieci, jaki wprowadza EKŁE, zaimplementowane zostały również tzw. Tarczą Antykryzysową 3.0. Niemniej obszar zmian jest tak duży, że wymaga „kropki nad i” w ramach gruntownego przeglądu i aktualizacji obecnie obowiązującego Prawa telekomunikacyjnego (oraz innych ustaw).

Na tyle gruntownego, że choć legislator nie kryje, że nowa ustawa w znacznej mierze oparta jest na obowiązującym obecnie akcie („wiele instytucji pozostanie bardzo podobnych”), to i tak wypadnie nam pożegnać Prawo telekomunikacyjne i powitać Prawo komunikacji elektronicznej.

Jako, że zmiany mogą okazać się kluczowe dla rozwoju rynku telekomunikacyjnego (czy może raczej: rynku komunikacji elektronicznej) na kolejną dekadę serwis TELKO.in, wspierany merytorycznie przez Ireneusza Piecucha – Partnera Zarządzającego kancelarią DGTL – podejmuje inicjatywę podjęcia dyskusji dotyczącej kształtu planowanych regulacji. Wierzymy, że dyskusja, przyczyni się do lepszego wykorzystania czasu, który pozostał do uchwalenia nowego prawa a wnioski z niej wynikające zostaną wykorzystane zarówno przez podmioty, które brać będą udział w oficjalnych konsultacjach, jak i przez osoby zaangażowane w proces legislacyjny po stronie administracji państwowej oraz po stronie parlamentarnej.

Partnerem cyklu dyskusyjnego jest Kancelaria Prawna Media.

Do dyskusji na łamach TELKO.in zapraszamy operatorów, dostawców, ekspertów. Czekamy na propozycję tematów.

Osoby zainteresowane udziałem w dyskusji prosimy o kontakt z Łukaszem Decem (TELKO.in).

W ramach dyskusji ukazały się następujące materiały:

 1. Tomasz Bukowski: Utrzymanie ciągłości dostępu do internetu przy zmianie dostawcy usług
 2. Korina Sudół: Kolejna rewolucja w dokumentach abonenckich?
 3. Agata Pawlak, Korina Sudół: Usługa powszechna – jakie zmiany czeka rynek?
 4. Marcin Karolak: Transmisje radiowe i telewizyjne w nowym Prawie Komunikacji Elektronicznej
 5. Agata Pawlak, Maciej Jankowski: PKE vs. PKE – najważniejsze zmiany w projekcie ustawy
 6. Andrzej Fudala: Podsłuch, inwigilacja, kontrola informacji – czy to legalne?
 7. Debata: Ile ewolucji, ile rewolucji w PKE?
 8. Anna Gąsecka: Bezpieczeństwo sieci i usług telekomunikacyjnych – na co muszą przygotować się przedsiębiorcy?
 9. Patrycja Kańduła-Antkowiak: Wideoweryfikacja abonentów – ułatwienie czy nowa „kłoda pod nogi”?
 10. Maciej Jankowski: Niedługo obowiązkowe streszczanie umów abonenckich
 11. Wojecich Krupa: Instytucja decyzji generalnych w projekcie PKE
 12. Andrzej Fudala: Koszty realizacji obowiązków winno refundować państwo
 13. Cezary Albrecht: Cyfryzacja w projekcie PKE – zmiana na lepsze?
 14. Ireneusz Piecuch: Co w bezpieczeństwie sieci i usług?

REKLAMA