REKLAMA

Dyskusja o „Prawie komunikacji elektronicznej”

Obowiązujące od 2004 r. Prawo telekomunikacyjne czeka głęboka nowela. Podobnie, jak w 2009 r., nowa dyrektywa unijna regulująca obszar rynku łączności elektronicznej wymaga transpozycji do krajowego porządku prawnego.

Europejski Kodeks Łączności Elektronicznej (EKŁE) przyjęty został w ubiegłym roku i państwa członkowskie mają czas do grudnia 2020 na transpozycję tego aktu. W Polsce rozpoczęła się co prawda już wcześniej: w niewielkim stopniu przy ostatniej nowelizacji ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych i, w nieco większym stopniu, przy ostatniej nowelizacji Prawa telekomunikacyjnego (zarządzanie częstotliwościami). Pewne nowe elementy relacji operatorów z użytkownikami sieci, jaki wprowadza EKŁE, zaimplementowane zostały również tzw. Tarczą Antykryzysową 3.0. Niemniej obszar zmian jest tak duży, że wymaga „kropki nad i” w ramach gruntownego przeglądu i aktualizacji obecnie obowiązującego Prawa telekomunikacyjnego (oraz innych ustaw).

Na tyle gruntownego, że choć legislator nie kryje, że nowa ustawa w znacznej mierze oparta jest na obowiązującym obecnie akcie („wiele instytucji pozostanie bardzo podobnych”), to i tak wypadnie nam pożegnać Prawo telekomunikacyjne i powitać Prawo komunikacji elektronicznej.

Jako, że zmiany mogą okazać się kluczowe dla rozwoju rynku telekomunikacyjnego (czy może raczej: rynku komunikacji elektronicznej) na kolejną dekadę serwis TELKO.in, wspierany przez kancelarię DGTL i osobiście Ireneusza Piecucha – Partnera Zarządzającego tą kancelarią – podejmuje inicjatywę podjęcia dyskusji dotyczącej kształtu planowanych regulacji. Wierzymy, że dyskusja, przyczyni się do lepszego wykorzystania czasu, który pozostał do uchwalenia nowego prawa a wnioski z niej wynikające zostaną wykorzystane zarówno przez podmioty, które brać będą udział w oficjalnych konsultacjach, jak i przez osoby zaangażowane w proces legislacyjny po stronie administracji państwowej oraz po stronie parlamentarnej.

Do dyskusji na łamach TELKO.in zapraszamy operatorów, dostawców, ekspertów. Czekamy na propozycję tematów.

Osoby zainteresowane udziałem w dyskusji prosimy o kontakt z Ireneuszem Piecuchem (Kancelaria DGTL) lub z Łukaszem Decem (TELKO.in).