AKCJA SPOŁECZNA

Jaka siła w fuzji T-Mobile z UPC Polska?

IPO Playa oraz fiasko połączenia UPC z Multimediami wyciszyło dywagacje na temat spektakularnych M&A, ale rozmowy pomiędzy właścicielami spółek z pewnością nadal się toczą. Możliwość przejęcia UPC Polska przez Grupę Deutsche Telekom i połączenie tej spółki z T-Mobile wciąż wydaje się możliwością wartą poważnego traktowania. Porządkowanie aktywów przez największe grupy telekomunikacyjne w Europie trwa już od wielu lat i żaden alians, ani żadna deinwestycja nie wydaje się dzisiaj niemożliwa. T-Mobile Polska jasno wskazuje, że zamierza wejść na rynek stacjonarny, co bez akwizycji nie rokuje dużego sukcesu. Co nie znaczy, że mobilny operator jest skazany na sukces w ewentualnych staraniach o UPC.

(źr.TELKO.in)

W ubiegłym roku T-Mobile Polska ogłosił plan rozpoczęcia sprzedaży usług w sieci optycznej Orange Polska, a w ubiegłym miesiącu zaś zawarł z partnerem finalne porozumienie w tej sprawie. W przyszłym roku zamierza wejść na rynek z ofertą konwergentną, która może oznaczać istotny zwrot w jego strategii na polskim rynku. Z Grupy DT płyną sygnały, że na każdym rynku chce działać w formule operatora zintegrowanego, a jeżeli to się okaże niemożliwe, to się z takiego rynku raczej wycofa.

Czasy Tele2 jednak już minęły i żaden z liczących się w Europie graczy nie opiera w całości biznesu stacjonarnego na dostępie hurtowym/regulowanym. Postęp technologiczny i zmiany w politykach regulacyjnych spowodowały, że usługi szerokopasmowe oparte na hurtowej ofercie w miedzianej sieci ADSL/VDSL wyczerpały swój potencjał, podczas gdy rynek hurtowy w sieciach FTTH dopiero powstaje (dotyczy to zwłaszcza Polski) – zarówno dlatego, że sieci optyczne są w budowie, jak i dlatego, że trzeba się nauczyć nowego modelu współdziałania. Model hurtowy implikuje wszak większe ryzyko, niż biznes na własnej sieci, ponieważ zależy od partnera. Wielu największych graczy w Europie próbuje zapewnić sobie choćby współwłasność nowych sieci optycznych, lub długoterminowe umowy o korzystanie, aby zminimalizować to ryzyko.

Z kilku powyższych powodów zakładamy, że współpraca z Orange nie będzie dla T-Mobile wystarczająca do zrealizowania strategii fixed-mobile substitution, i dlatego uważamy, że operator mobilny będzie się starał przejąć w Polsce istniejącą sieć stacjonarną. Choć 1-2 lata temu mogło być inaczej, to przyjmujemy, że dzisiaj grupa Deutsche Telekom nie planuje deinwestycji na polskim rynku i chce budować tu swoją pozycję.

Inaczej jest z UPC Polska, które – według nas – po porozumieniu grupy Liberty Global o sprzedaży czterech spółek na rzecz Vodafone’a również może stać się przedmiotem deinwestycji. Dla porządku trzeba zaznaczyć, że sprzedaż tych czterech spółek wymaga jeszcze zgód regulacyjnych, co na rynku węgierskim może się okazać nie takie proste. Niemniej Liberty Global, które zawsze komunikowało istotę skali działania na rynku kablowym, teraz tę skalę właśnie demontuje. I to nie tylko na rynku środkowo-wschodniej Europy (która nota bene zawsze pozostawał na marginesie całej grupy), ale również na bardzo istotnym rynku niemieckim. Porozumienie z Vodafone sugeruje poważne zmiany w strategii grupy Liberty, wobec czego żaden kolejny krok nie wydaje się niemożliwy.

Austriacki eksperyment

Oba koncerny – amerykański i niemiecki – były blisko porozumienia M&A na przełomie 2013 i 2014 r. Wówczas Grupa Deutsche Telekom miała przejąć wszystkie spółki regionu Central and Eastern Europe Liberty Global (w tym UPC Polska). Od majowego porozumienia z Vodafone ten plan jest nieaktualny, ale ostatnie porozumienie w sprawie austriackiej sieci UPC wskazuje, że obie firmy są w stanie realizować transakcje na mniejszą skalę.