Zobowiązania jakościowe i nie tylko

W piśmie uzupełniającym Kancelaria wnosi o skrócenie do 24 miesięcy terminu na objęcie zasięgiem szlaków komunikacyjnych, objęcie zobowiązaniami 100 proc. gospodarstw domowych w kraju oraz tzw. funkcjonalnych obszarów miejskich tj. centrów miast wraz z peryferiami i obszarami podmiejskimi.

Niższa cena wywoławcza

Operatorzy nie mieli wiele do powiedzenie, jeżeli chodzi o ekonomiczne aspekty postępowania. Tylko T-Mobile, na podstawie analizy podobnych aukcji w Europie, postuluje obniżenie ceny wywoławczej z 450 mln zł do 250 mln zł jak również wielkości postąpień we właściwej aukcji (1/2/3/4/5 proc. zamiast 2/4/6/8/10 proc.). To także może się przyczynić do obniżenia cen, jakie finalne będą płacili uczestnicy aukcji. P4 proponuje natomiast, aby opłatę za pasmo można było wnosić w ciągu 5 lub 7 lat (analogicznie do rozłożonych na lata zobowiązaniach za pasmo 2100 MHz).

Ciekawostką jest, że T-Mobile wnosi, aby do aukcji dopuszczone były podmioty, które dysponują wszystkimi zasobami w pasmach 900/1800/2100/2600 MHz, a nie dowolnie jednym zasobem z pasm 800/900/1800/2100/2600 MHz – jak to przewiduje projekt UKE. Dyspozycja, proponuje T-Mobile, miałaby dotyczyć okresu na 3 lata przed aukcją, a nie na dzień ogłoszenia aukcji. Nie wiemy dokładnie jaki jest cel tej propozycji. Jedynym MNO, który nie dysponuje 800 MHz jest grupa Polkomtela, która nie korzysta z tego pasma od 2019 r.

Polkomtel natomiast postuluje, aby do sumy nakładów inwestycyjnych, jakie są warunkiem dopuszczenia do aukcji (1 mld zł) wliczyć opłaty za prolongaty częstotliwości, jakie wnosili operatorzy w 2022 r.

Ten sam operator wraca do kwestii, którą wszyscy MNO poruszali we wcześniejszych dyskusjach – przyznania w paśmie C bloków po 100 MHz a nie po 80 MHZ. Blok „zero” przeznaczony dla sieci prywatnych i lokalnych użytkowników miałby zostać przesunięty w górę pasma – w zakres 3800-4200 MHz. Polkomtel chciałby dzięki temu nie tylko poszerzenia bloków w paśmie C, ale także uniknięcia ograniczeń prawnych na części bloków w dotychczasowej aranżacji, gdzie mobile nie wszędzie jest służbą pierwszej ważności.

Warto nadmienić, że tylko Polkomtel i P4 komentują kwestie „niepełnowartościowych” bloków A i B, co może potwierdzać, że będą się ubiegały o te – potencjalnie tańsze – zasoby. Ten pierwszy operator, chce aby konieczność ochrony lokalnych sieci korzystających dzisiaj z zasobów w bloku „zero” nie utrudniała budowy komercyjnych sieci dysponentom bloków A i B. Ten drugi chce, aby na obszarach wyłączonych w bloku A i B z korzystania można było korzystać z roamingu na blokach C i D.

Przy okazji kwestii roamingu można przypomnieć stanowisko Exatela, o którym już wcześnie pisała Rzeczpospolita. Otóż podmiot typowany na operatora publicznej sieci 5G w paśmie 700 MHz chciałby, aby zwycięzcy aukcji pasma C mieli obowiązek udostępnienia mu roamingu krajowego. To dałoby szansę na ruszenie publicznego projektu przed przydziałem częstotliwości 700 MHz i na bazie inwestycji komercyjnych.

Exatel był tym podmiotem, który wyraził votum separatum wobec stanowiska Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji. Ta wyraziła stanowisko wyłącznie odnośnie mechanizmów cyberbezpieczeństwa i możliwości wykluczania „dostawców wysokiego ryzyka” (DWR). Zdaniem izby, wykluczenie takie, jako nie mające jeszcze podstawy prawnej, powinno zostać usunięte z projektu dokumentacji aukcyjnej. Podobne stanowisko wyrazili także operatorzy mobilni oraz reprezentujące ich izby. No i oczywiście Huawei, który także wziął udział w konsultacjach.

UKE oficjalnie nie opublikował jeszcze stanowisk, jakie napłynęły w konsultacjach. Zgodnie z przepisami prawa, oznaczałoby to konieczność ogłoszenia w określonym czasie postępowania selekcyjnego. Tymczasem bardziej prawdopodobne jest, że teraz urząd zmodyfikuje dokumentację aukcyjną i ogłosi ponowne konsultacje.

Stanowisko Exatela (PDF)
Stanowisko grupy obywateli (PDF)
Stanowisko Huawei Polska (PDF)
Stanowisko Instytutu Spraw Obywatelskich (PDF)
Stanowisko Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (ZIP)
Stanowisko P4 (PDF)
Stanowisko Polkomtela (ZIP)
Stanowisko Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji (PDF)
Stanowisko Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji (PDF)
Stanowisko Pracodawców RP (PDF)
Stanowisko Orange Polska (PDF, tylko pismo przewodnie)
Stanowisko T-Mobile Polska (PDF)
Stanowisko Związku Przedsiębiorców i Pracodawców (PDF)