Niedługo obowiązkowe streszczanie umów abonenckich

Jedynie w zakresie cenników rozporządzenie wskazuje, że wystarczy informacja o ich dostępności w pozostałych dokumentach umownych.

Jak się przygotować?

Wydaje się, że wprowadzenie obowiązku przekazywania abonentom podsumowania warunków umowy jest istotną zmianą, która nie polega tylko na dołączeniu do umowy kolejnego wzoru dokumentu. Nie jest to więc zmiana tak łatwa do wdrożenia jak np. obowiązek informacyjny związany z RODO. Tam konieczne było wprowadzenie łatwego do powielania wzoru informacji, gdy w tym wypadku konieczne jest opracowanie dokumentu oddającego ściśle postanowienia konkretnej umowy. Przedsiębiorcy muszą zatem przygotować się na:

 1. Zmiany w organizacji sprzedaży oraz przeszkolenie personelu z zasad sporządzania takich dokumentów i ich wydawania uprawnionym abonentom.
 2. Zmiany w zakresie stosowanego oprogramowania do obsługi umów, tak aby w jak największym stopniu zautomatyzować proces sporządzania podsumowań.

Bez tego typu przygotowań, konieczne może być:

 • albo przygotowanie zawczasu wzorów podsumowań obejmujących wszystkie opcje taryfowe dostawcy (co może obejmować setki dokumentów),
 • albo przygotowywanie takiego dokumentu przez personel ręcznie (co znacznie wydłuży czas obsługi abonenta).

Niezależnie od przyjętych rozwiązań, należy mieć na uwadze, że mamy do czynienia z nową instytucją, wprowadzoną do systemu prawnego nie zawsze precyzyjnymi i jasnymi przepisami. Na pewno zatem tekst rozporządzenia Komisji oraz wzór określony w załączniku do niego powinny być przedmiotem szczególnej analizy prawnej w toku wdrożenia.

AUTOR

Jest adwokatem, współpracownikiem Kancelarii Prawnej Media. Jego specjalizacja obejmuje, w węższym aspekcie, prawo telekomunikacyjne, ze szczególnym uwzględnieniem regulacji abonenckich, stosunków międzyoperatorskich oraz doradztwa związanego z inwestycjami szerokopasmowymi. W szerszym aspekcie, prowadzenia spraw sądowych z zakresu prawa cywilnego. Posiada doświadczenie w licznych postępowaniach przed Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej, sądami administracyjnymi oraz sądami powszechnymi. Działając w imieniu Izb gospodarczych brał udział w procesach legislacyjnych związanych z nowelizacjami Prawa telekomunikacyjnego, a obecnie uczestniczy także w konsultacjach Prawa Komunikacji Elektronicznej.

Podsumowanie warunków umowy, podobnie jak o szereg innych zmian w przepisach abonenckich, było przedmiotem webinarów organizowanych przez Kancelarię Prawną Media, we współpracy z KIGEIT oraz PIKE. Zachęcamy do śledzenia stron Kancelarii w celu uzyskania informacji o kolejnych szkoleniach:

FB: www.facebook.com/KancelariaPrawnaMedia
LinkedIN: www.linkedin.com/company/kancelaria-prawna-media/
WWW: kancelaria.media.pl/

Materiał powstał w cyklu „Dyskusja nad Prawem Komunikacji Elektronicznej. W ramach dyskusji ukazały się następujące materiały:

 1. Jan Jeliński: Nowe „prawo telekomunikacyjne” a płatności mobilne. Bez związku?
 2. Jakub Woźny: M2M/IoT w prawie komunikacji elektronicznej
 3. Korina Sudół, Jakub Woźny: Prowizoryczna rekonstrukcja umów abonenckich?
 4. Tomasz Bukowski: Utrzymanie ciągłości dostępu do internetu przy zmianie dostawcy usług
 5. Korina Sudół: Kolejna rewolucja w dokumentach abonenckich?
 6. Agata Pawlak, Korina Sudół: Usługa powszechna – jakie zmiany czeka rynek?
 7. Marcin Karolak: Transmisje radiowe i telewizyjne w nowym Prawie Komunikacji Elektronicznej
 8. Agata Pawlak, Maciej Jankowski: PKE vs. PKE – najważniejsze zmiany w projekcie ustawy
 9. Andrzej Fudala: Podsłuch, inwigilacja, kontrola informacji – czy to legalne?
 10. Debata: Ile ewolucji, ile rewolucji w PKE?
 11. Anna Gąsecka: Bezpieczeństwo sieci i usług telekomunikacyjnych – na co muszą przygotować się przedsiębiorcy?
 12. Patrycja Kańduła-Antkowiak: Wideoweryfikacja abonentów – ułatwienie czy nowa „kłody pod nogi”?
 13. Maciej Jankowski: Niedługo obowiązkowe streszczanie umów abonenckich
 14. Wojciech Krupa: Instytucja decyzji generalnych w projekcie PKE
 15. Andrzej Fudala: Koszty realizacji obowiązków winno refundować państwo
 16. Cezary Albrecht: Cyfryzacja w projekcie PKE – zmiana na lepsze?
 17. Ireneusz Piecuch: Co w bezpieczeństwie sieci i usług?